Datum 2015

110 of 23 items

Obrezanje Gospodnje ili Sveto ime Isusovo

by Abp Petar

1.januar nije samo početak nove kalendarske godine. Naša crkva tada obeležava i Obrezanje Gospodnje ili Sveto ime Isusovo Molitve dana: Svemogući Bože, Tvoje je Sin bio obrezan i poslušan Zakonu radi ljudi; podari i nama istinsko obrezanje duha da bi naša srca i čitavo naše biće bili umrtvljeni za sve svetske i telesne požude da […]

Da li Jevrejima 4,9 podržava svetkovanje subote?

by Abp Petar

Zanimljivo je da autor Jevrejima poslanice, kada piše o ‘odmoru’ (Jevrejima 3,11-4,11) iznenada u stihu 9 prelazi sa grčke reči κατέπαυσεν (odmor) na drugu reč σαββατισμὸς . Pobornici ideje o svetkovanju sedmične subote, tvrde da je ovo dokaza za njihovu praksu, i da svaki hrišćanin danas, treba da čini tako. Tvrde da ova reč ‘sabbatismos’ […]

SREĆAN I BLAGOSLOVEN BOŽIĆ

by Abp Petar

Srce čoveka smišlja put, ali Bog upravlja korake njegove. Kud god kreneš ti i svi koje voliš i sve što učiniš nek ti bude blagosloveno! Srećan Božić!  Mir Božiji, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi! U celosti donosimo božićnu poruku našeg predsedavajućeg Episkopa, preuzvišenog Rojala U. Grotea. http://anglican.ink/article/rec-presiding-bishops-christmas-message   

Jubilarna godina milosrđa

by Abp Petar

,,Isus iz Nazareta – Bogočovjek – u svome uskrsnuću najprije silazi u podzemlje oslobađati Adama (to jest tebe)! Nogama – nekoć pribijenim na križ – sad otvara teška vrata podzemlja. Rukama – nekoć razepetim i prikovanim na drvo – podiže izgubljenu ovcu (svakoga od nas) na svoja ramena. Kao Dobri Pastir omogućuje ,,izgubljenoj ovci’’  da […]

HLEB I VINO

by Abp Petar

Uzrok zbog kojega se oni (hleb i vino) nazivaju tajnama je taj što mi u njima vidimo jedno, a razumemo nešto drugo. To što vidimo, ima spoljašnji uzgled; to što razumemo, nosi duhovni plod. Ako hoćeš da shvatiš Telo Hristovo, počuj reči Apostola: ,,A Vi ste telo Hristovo, udovi ponaosob” (1Kor. 12,17). Ako ste vi […]

What is meant by the term original sin?

by Abp Petar

  Original sin has to do with the fallenness of human nature. Jonathan Edwards wrote a tremendous treatise on original sin. He not only devoted himself to a lengthy exposition of what the Bible teaches about man’s fallen character and his propensity toward wickedness, but he made a study from a secular, rational perspective that […]