Datum September 2014

3 Items

Jerusalimska deklaracija

by EFC.SRB

Jerusalimska deklaracija U ime Boga Oca Boga Sina i Boga Svetoga duha. Mi, učesnici konferencije Globalna budućnost anglikanizma (Global Anglican Future Conference), sastali smo se u domovini Isusovog rođenja.  Kao učesnicia Cara nad carevima, Gospoda Isusa, izražavamo Mu svoju odanost.  Radosno prihvatamo Njegovu zapovest da objavljujemo realnost Njegovog Carstva koje je prvo objavio u ovoj […]

Matej 9,9-13.

by EFC.SRB

Matej 9,9-13. Kada se suočimo sa prosperitetom sleđenja Isusa, naši trenuci radosti i uzbuđenja obično blede u sumnji i osećaju nesigurnosti koju imamo o sebi.  Za neke, to je prošlost koje ne mogu da se oslobode.  Za druge, nije upitna prošlost koliko je sadašnjost ta koja ih sprečava. Učimo iz primera Mateja Jevanđeliste.  

Farisej i carinik – Luka 18,9-14.

by EFC.SRB

http://youtu.be/P1BV8nfevqM?list=UUUPkot1rbe12MTxf09xFX2w Izveštaj o fariseju i cariniku nas uči o duhu kojim bi molitva trebalo da bude prožeta. Nemaju svi u Božijem narodu darove i novac. Nisu svi pozvani da propovedaju, da pišu ili da drže istaknuto mesto u Crkvi. Ali, svi su pozvani da budu ponizni. Jedna vrlina će ukrasiti najsiromašnije i neuke vernike. Ta […]