Datum March 2016

6 Items

HRISTOS VASKRSE! VAISTINU VASKRSE!

by Abp Petar

Molitva dana: Bože, radi našeg otkupljenja Ti si svoga Jedinorođenoga Sina predao u smrt na krstu i njegovim slavnim vaskrsenjem nas oslobodio sile neprijatelja; daj da svakodnevno umiremo grehu, da bismo zauvek mogli živeti sa Njim u radosti Njegovog vaskrsenja;  po istom Gospodu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji sa Tobom i Svetim Duhom živi […]

Veliki petak

by Abp Petar

Veliki petak (grč. Μεγάλη Παρασκευή) ili Strasni petak je hrišćanski praznik kojim se obeležava stradanja Isusa Hrista, njegovo raspeće na časni krst i njegova smrt za spasenje sveta. Toga dana, Crkva se seća događaja koji su neposredno prethodili Hristovom Raspeću; počevši od izvođenja Isusa Hrista pred sud Pontija Pilata, neuspelog pokušaja da Ga optuže, pa do glasnog vikanja judejskog naroda: “Raspni Ga!”; nošenja krsta kroz grad, na putu prema Golgoti; […]

NEDELjA MUKE GOSPODNjE: CVETNICA

by Abp Petar

  Molitva dana: Svemogući večni Bože, u svojoj nežnoj ljubavi prema ljudskom rodu poslao si Sina svoga, Spasitelja našega Isusa Hrista, da uzme našu prirodu i podnese smrt na krstu, da bi nam dao primer svoje velike poniznosti. Daj milostivo da možemo slediti primer Njegovog trpljenja, da uzmemo udeo u Njegovom vaskrsenju; po Hristu Isusu […]

Sveti Josif – 19.mart

by Abp Petar

Moliva dana: O Bože, koji si od porodice tvoga sluge Davida podigao Josifa da bude čuvar tvog utelovljenog Sina i suprug njegove majke Device: Daj nam milost da oponašamo njegov pravedni život i poslušnost tvojim zapovestima; kroz Isusa Hrista našeg Gospoda, koji živi i caruje sa Tobom i Svetim Duhom, jedan Bog, sada i zauvek. […]

Kjara Lubik

by Abp Petar

U organizaciji Beogradske nadbiskupije Rimokatoličke crkve i Fokolara Srbije, 13.03.2016.održana je misa povodom godišnjice upokojenja Kjare Lubik.  Misu u Crkvi Sv.Ćirila i Metodija u Beogradu predvodio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar uz koncelebraciju apostolskog nuncija u Republici Srbiji Lucijana Surianija. Nakon Mise, usledilo je izlaganje na temu Dijalog i lični identitet, a sve u cilju […]

Hrišćanska sloboda

by Abp Petar

Hrišćanska sloboda Hristos vas je oslobodio za slobodu. (Galatima 5,1) Ako vas, dakle, Sin oslobodi, vićete stvarno slobodni. (Jovan 8,36)