Episkopalna slobodna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

PUT

Adam i Eva su jeli jedno voće drveta poznanja dobra i zla. Bog je jasno dao do znanja (Postanak 2,16-17) da je zabranjeno da se jede sa drveta poznanja dobra i zla i da će kazna biti smrt. Adam i Eva nisu verovali Bogu nego zmiji – da budu neposlušni prema Bogu i time je […]

NOVI POČETAK – ŠTA SU HRIŠĆANI?

NAČIN na koji se reč ‘hrišćanin’koristi je toliko široka i može da može dovesti do pogrešnog shvatanja, naročito u odnosu na učenje Biblije. Precizno govoreći, hrišćani su Hristov narod. Oni su hrišćani zbog toga što lično pripadaju Hristu, a ne zbog toga što su odgojeni u porodicama ili zemljama gde se živi prema hrišćanskoj tradiciji. […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

4.nedelja posle Uskrsa

Molitva: SVEMOGUĆI BOŽE, koji jedini možeš obuzdati nepokorne volje i težnje grešnika; podari Svome narodu da mogu voleti sve što zapovedaš i želeti ono što si obećao; tako da usred raznolikih i mnogih promena u svetu, naša srca mogu sigurno stajati tamo gde ćemo naći istinsku radost; kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg. Amin. Poslanica: Jakov […]

VARLjIVO SRCE MOŽE ZAVESTI

VEROVATNO će te zanimati kontekst stiha u kom Jeremija kaže da je srce na sve spremno. On je uvideo da su ljudi govorili. ‘Gde je Gospodnja reč? Neka dođe’ (Jeremija 17,15). Ali, da li su to iskreno pitali? To biblijsko poglavlje Jeremija počienje sledećim rečima: ‘Judin greh je zapisan gvozdenom pisaljkom. Dijamantskim vrhom urezan je […]

Kako do nas