Episkopalna (Anglikanska) zajednica

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

NOSTALGIJA ZA VEČNOŠĆU

  ”Sve je učinio da je lepo u svoje vreme.” Propovednik 3,11.   Stariji vernici obično citiraju ove stihove kad se prisećaju svoje mladosti, vadeći pri tom požutele fotografije nekog zaustavljenog prizora iz njima davne i drage prošlosti.  Krijući suze u uglu očiju.   Ja nemam puno godina, ali mislim da razumem taj osećaj.  On […]

Ponedeljak u nedelji Duhova

  Molitva: Bože, koji si u ovo vreme podučio srca Svoga vernoga naroda poslavši im svetlo Tvoga Svetoga Duha, podari nama istoga Duha da ispravno prosuđujemo u svim stvarima i da se uvek radujemo u Njegovoj svetoj utesi; po zaslugama našega Spasitelja Isusa Hrista, koji živi i caruje sa Tobom u jedinstvu Svetoga Duha, jedan […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

TREĆA NEDELjA VELIKOG POSTA

Molitva: Usrdno Te molimo, svemogući Bože, pogledaj na iskrene želje Svojih pokornih slugu i posegni desnicom slave Svoje i odbrani nas od neprijatelja naših; kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg. Amin. Evanđelje po Luki 11,14-20 ‘I isterivao je jednog demona koji je bio nem.  A kad je demon izašao, progovori nemi čovek i zadivi se narod. Ali […]

Kako do nas