Episkopalna slobodna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

ZAŠTO NAS BOŽIJA SVETOST PRIVLAČI NjEMU

NIJE teško videti zašto Biblija povezuje Božiju svetost i čovekov strah pred Bogom. Psalam 99,3: ‘Neka slave veliko i strašno ime tvoja; da je svet’.  Međutim, taj strah nije neki morbidan strah. Umesto toga, to je duboki osećaj strahopoštovanja, poštovanja u njegovom najplemenitijem obliku. Na mestu je da se ovako osečamo jer je Božja svetost […]

ISUS I OLUJE

ISUS je svojim učenicima naložio da uđu u lađu koja se kretala prema nevolji. Biblija kaže da ih je On prisilio da uđu u lađu.  Ona se kretala prema uznemirenom moru: da bude bacana tamo – amo.  (Matej 14,22) Gde je bio Isus?  Gore na brdu posmatrajući more.  On je bio tamo moleći za njih […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

PRIBLIŽITE SE BOGU

‘PRIBLIŽITE se Bogu, i on će se približiti vama’.  Ovaj jednostavan poziv zaveležen u Jakovu 4,8 predstavlja nešto više od cilja.  To je jedno putovanje. Ono će trajati dokle god smo verni.  Nikada nećemo prestati da se sve više i više približavamo Bogu.  na kraju krajeva, uvek će biti još toga što se može naučiti […]

ODLUKA (MT 10,26-39)

VESNIK ostaje uz reč i reč ostaje uz vesnika zauvek.  Isus svoje vesnike triput ohrabruje pozivom: ‘Ne bojte se!’ Ono što im se sada dešava u skrivenosti, neće ostati skriveno nego će se otkriti pred Bogom i pred ljudima. I najtajnija bol koja im je naneta ima obećanje da će jednom biti izneta na svetlost […]

Kako do nas