Episkopalna (Anglikanska) zajednica

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

ŠTA ZNAČI SLEDITI HRISTA

STOTINE miliona ljudi danas verovatno misle da su među onima koji su prihvatili Hristov poziv da budu njegovi sledbenici.  Na kraju krajeva, oni sebe nazivaju hrišćanima.  Možda pripadaju nekoj religiji u kojoj su ih roditelji uveli ili se sami pridružili.  Možda tvrde da vole Isusa i da ga prihvataju kao svog Spasitelja.  Ali, da li […]

Izlazak 3,1-16.

U otkivanju samog Sebe čoveku, Bog je birao posebne osobe kojima je i preko kojih je otkrivao svoj karakter i svoju volju. Bog se takvim izabranim ljudima (Avram, Isaku, Jakovu…) javljao u tzv. teofanijama (od dve grčke reči: teos – Bog i faino – javiti, učiniti poznatim, manifestovati), tj. Bogoukazanjima.  U Postanju 12,7; 17,2 čitamo […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

Luka 6,36-42

4.nedelja nakon Trojice O Bože, zaštitniče svih koji veruju u Tebe, bez kojega ništa nije snažno ni sveto; povećaj i umnoži na nama milost Svoju; da sa Tobom kao Carem i Vodičem možemo tako proći kroz sve prolane stvari i ne izgubiti ono što je večno.  Podari nam ovo, o nebeski Oče, radi Gospoda našega […]

Treća nedelja posle Trojice

‘Svi poreznici i grešnici su se okupljali oko Isusa da ga slušaju. Fariseji i znalci Svetog pisma su gunđali i govorili: ovaj prihvata grešnike i jede sa njima.  Isus im onda ispriča ovu priču: Ko od vas, ako ima stotinu ovaca, pa mu se izgubi jedna, neće ostaviti devedeset devet u pustinji, dok ne nađe […]

Kako do nas