Episkopalna slobodna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

Nada

nada2

JEDINSTVENOST

KADA govorimo o menjanju života, čujemo kolektivno gunđanje u svetu na tu temu. Mnogi pomisle: Da, ali ja imam odgovornosti. Sa, ali moram da plaćam kredite. Da ali… Postoji mnogi tih Da ali i te izjave niču iz straha. Ne možemo uspeti osim ako nismo spremni da padnemo. Da li ste znali da kad je Bejb Rut […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

LjUBAV

NAJVEĆA sila za koju čovek zna je ljubav. U 13.poglavlju Prve poslanice Korinćanima Pavle objašnjava koliko je Bogu važna ljubav: ‘Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. I ako imam đtdar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru, […]

Prva nedelja nakon Božića

Prva nedelja nakon Božića Božić je veliki praznik Ovaploćenja Božijeg. Poslanice i jevanđelja za Božić nam pomažu da se usredsredimo na to kako se Bog Sin ponizio da bi se rodio od Device, da bi nas mogao otkupiti od greha. Poslanica za danas, međutim, menja naglasak. Ne fokusira se toliko na Božju veliku snishodljivost u […]

Kako do nas