Reformisana episkopalna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

Ponedeljak u nedelji Duhova

  Molitva: Bože, koji si u ovo vreme podučio srca Svoga vernoga naroda poslavši im svetlo Tvoga Svetoga Duha, podari nama istoga Duha da ispravno prosuđujemo u svim stvarima i da se uvek radujemo u Njegovoj svetoj utesi; po zaslugama našega Spasitelja Isusa Hrista, koji živi i caruje sa Tobom u jedinstvu Svetoga Duha, jedan [...]

14. nedelja posle Trojice

Molitva: Svemogući i večni Bože, uvećaj u nama veru, nadu i milosrđe; i da bismo zadobili ono što si obećao, učini da volimo zapovesti Tvoje; kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg. Amin. Poslanica: Galatima 5,16-24. Evanđelje: Luka 17,11-19. Rečeno nam je u Evanđelju da se od deset gubavaca koje je Hristos iscelio samo jedan vratio i [...]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

Priprema za početak Adventa

Preporučujemo vernicima da u pripremi za početak Adventa čitaju sledeće tekstove: PO: Psalmi 124;128;   Joil 1,13-do kraja;  2.Petrova 1,1-11 UT: Psalmi 129;130;   Joil 2,1-11;  2.Petrova 1,12-do kraja SR: Psalam 136;  Joil 2,12-19;  2.Petrova 1,1-10a ČE: Psalmi 137,1-8; 138;  Joil 2,21-do kraja;  2.Petrova 1,10b- do kraja PE: Psalmi 142; 143;  Joil 3,1-8;  2.Petrova 3,1-10 SU: [...]

DANAS

Molitva: Svemogući večni Bože, Tvoja je volja da sve bude obnovljeno u Tvom ljubljenom Sinu, Caru careva i Gospodaru gospodara; daj milostivo da narodi na zemlji, podeljeni i zarobljeni grehom, budu oslobođeni i združeni pod njegovim premilostivim vođstvom; koji sa Tobom i Svetim Duhom živi i caruje, jedan Bog, sada i vodeka. Amin. Propovedni tekst: [...]

Kako do nas