Reformisana episkopalna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

Prva nedelja Adventa

Molitva: Svemogući Bože, podari nam milost da možemo odbaciti dela tame i staviti na sebe oklop svetlosti, sada u ovom smrtnom životu u kome nas je Tvoj Sin Isus Hristos posetio sa najvećom poniznošću, da bismo poslednjega dana, kada ponovo dođe u svojoj uzvišenoj Slavi, da sudi živima i mrtvima, mogli ustati u večni život, [...]

In Memoriam

Dana 24.11.2016 (po američkom vremenu) preminuo je preuzvišeni episkop G.G.Rojal U.Grote (16.06.1946-24.11.2016), predsedavajući episkop Reformisane episkopalne crkve u SADu.  Episkop Rojal je služio i kao episkop srednjoameričke dijeceze i brinuo se za delovanje crkava izvan SADa uključujući Crkvu u Srbiji i u Hrvatskoj. Ovime želimo iskazati porodici, Crkvi, i svim prijateljima žaljenje i iskreno saučešće. [...]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

Priprema za početak Adventa

Preporučujemo vernicima da u pripremi za početak Adventa čitaju sledeće tekstove: PO: Psalmi 124;128;   Joil 1,13-do kraja;  2.Petrova 1,1-11 UT: Psalmi 129;130;   Joil 2,1-11;  2.Petrova 1,12-do kraja SR: Psalam 136;  Joil 2,12-19;  2.Petrova 1,1-10a ČE: Psalmi 137,1-8; 138;  Joil 2,21-do kraja;  2.Petrova 1,10b- do kraja PE: Psalmi 142; 143;  Joil 3,1-8;  2.Petrova 3,1-10 SU: [...]

DANAS

Molitva: Svemogući večni Bože, Tvoja je volja da sve bude obnovljeno u Tvom ljubljenom Sinu, Caru careva i Gospodaru gospodara; daj milostivo da narodi na zemlji, podeljeni i zarobljeni grehom, budu oslobođeni i združeni pod njegovim premilostivim vođstvom; koji sa Tobom i Svetim Duhom živi i caruje, jedan Bog, sada i vodeka. Amin. Propovedni tekst: [...]

Kako do nas