Episkopalna slobodna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

LJUBAV OSLOBAĐA OD STRAHA

LJUBAV je oslobađanje od straha i može postojati ili strah ili ljubav. Ako ne dolazimo iz ljubavnog prostora srca, onda smo uplašeni i sva ona stanja, kao što su izolovanost, izdvojenost, bes, krivica i samoća, samo su deo sindroma straha. Želimo da se iz straha premestimo u ljubav i da ljubav učinimo našim trajnim stanjem. […]

SVE ŠTO IMATE JE SADA

VOLJNOST i sposobnost da se živi potpuno u sadašnjem trenutku nije karakteristika mnogih. Dok jedete glavno jelo, ne razmišljate o desertu. Dok čitate knjigu, osvestite kuda vam lutaju misli. Dok ste na odmoru, budite stvarno tamo, umesto da mislite o tome šta je trebalo, odnosno šta treba da se uradi po povratku kući.  Nemojte dopustiti […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

Prva nedelja nakon Božića

Prva nedelja nakon Božića Božić je veliki praznik Ovaploćenja Božijeg. Poslanice i jevanđelja za Božić nam pomažu da se usredsredimo na to kako se Bog Sin ponizio da bi se rodio od Device, da bi nas mogao otkupiti od greha. Poslanica za danas, međutim, menja naglasak. Ne fokusira se toliko na Božju veliku snishodljivost u […]

Četvrta nedelja Adventa

Četvrta nedelja Adventa   Gle, Jagnje Božije, koji uzima grehe sveta.   Pripreme za Advent nisu samo Božja dela za nas, već i Njegovo delo u nama. Advent nagoveštava nešto od velikog čuda hrišćanske vere – Bog s nama, Emanuel, dolazi da bi Njegov život živeo i oblikovao se u nama. Slavljenje Adventa su Božje […]

Kako do nas