Episkopalna slobodna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

BUDUĆNOST

NOVOZAVETNO učenje o budućnosti suočava nas s nekim važnim pitanjima. Tokom istorije bilo je ljudi koji su smatrali da je jedini način da se odgovori na zlo koje je ukorenjeno u vladajućim ili komercijalnim strukturama ovog sveta da se povuku u privatne getoe ili manastire ili da pokušaju nasilno obaranje tih struktura. Pišući u vreme […]

AKTIVNIM LjUDIMA NIKAD NIJE DOSADNO

AKTIVNIM ljudima koje duboko zanima sve što se dešava  u svetu, skoro nikada nije dosadno. Nisu frustrirani niti siti svega.  Izgleda da što se čovek više bavi nekim stvarima, utoliko je veća i njegova strast prema životu.  Ukoliko je um aktivniji, bolje će funkcionisati i duže stvarati.  Usporavanje može izazvati dosadu, ali nje neće biti […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

GOSPODNjI SLOBODNI LjUDI

Jer greh ne sme da vlada nad vama, budući da niste pod vlašću zakona nego pod okriljem nezaslužene dobrote. (Rimljanima 6,14) Greh će zavladati ako može. On se neće zadovoljiti niti jednim mestom ispod prestola srca. Ponekad se uplašimo da će nas osvojiti i onda zavapimo Gospodu: Ne daj nikakvom bezakonju da ovlada samnom. Gospodnji utešni odgovor […]

POZIV NA PRIJATELJSTVO

1.Samuilova 17,55-18,3.   Prijateljstvo između Jonatana i Davida je jedan od klasičnih biblijskih opisa onog što Bog želi da da svima nama.  Ali kao i svi Božji darovi, i ovaj ima nekoliko iznenađenja. U skorije vreme postalo je veoma popularno da se naše društvo karakteriše kao nezainteresovano za predane odnose, i preokupirano individualnom potragom za […]

Kako do nas