Episkopalna (Anglikanska) zajednica

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

VIZIJE I IDEALI

SANjARI su spasioci sveta. Isto kao što se vidljivi svet održava pomoću nevidljivog, tako se i ljudi, kroz sva iskušenja, grehe i prljave poslove, napajaju prelepim vizijama svojih usamljenih sanjara. Čovečanstvo ne može zaboraviti svoje sanjare; ono ne može dopustiti da njihovi ideali nestanu i zgasnu; ono živi u njima; ono ih smatra svojom stvarnošću […]

VODA

‘Jer ću na žedne izliti vodu i potoke na suvu zemlju…’ (Isaija 44,3a). Kada vernik padne u depresivno, tužno stanje osećanja, on četo pokušava sebe da podigne iz njega tako šeo se kažnjava sa mračnim u tužnim strahovima. To nije put da se podigneš iz prašine, već da nastaviš da budeš u njoj. Kao da […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

PREDVEČE….DA RAZMIŠLjA…

‘Isak je predveče izašao u polje da razmišlja.’ (Postanak 24,63). Način na koji je on provodio svoje vreme je za divljenje.  Ako bi oni koji provode veliki broj sati u besposlici, čitanju lakog štiva i beskorisnoj zabavi, mogli iz ovoga da nauče mudrost, otkrili bi mnogo korisnije društvo i interesantnije provedeno vreme u molitvi i […]

Luka 6,36-42

4.nedelja nakon Trojice O Bože, zaštitniče svih koji veruju u Tebe, bez kojega ništa nije snažno ni sveto; povećaj i umnoži na nama milost Svoju; da sa Tobom kao Carem i Vodičem možemo tako proći kroz sve prolane stvari i ne izgubiti ono što je večno.  Podari nam ovo, o nebeski Oče, radi Gospoda našega […]

Kako do nas