Episkopalna (Anglikanska) zajednica

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

D R V O

Ja sam drvo. Ime mi je hrast.  Pošto sam drvo a ne propovednik, neću vam propovedati.  Ovo je moja ispovest.  Imam problem jedan, jednu dilemu; dilemu identiteta.  Glavno pitanje koje sebi postavljam jeste: da li je vredelo biti ja? Verovatno je neka ptica uzela žir u kljun; letela je i žir joj je ispao iz […]

KAKO DA IMAM SVOJE ‘JA’?

Zašto je važan odgovor? Kada imaš svoje ‘j a’ i čvrsto stojiš iza svojih uverenja, moći ćeš da donosiš mudre odluke kada si pod pritiskom.   Da bi mudro postupio u određenim situacijama, potreban ti je identitet.  Identitet je unutrašnji osećaj koji ti pokazuje ko si i koji ti pomaže da braniš svoje vrednosti.  Ako znaš ko […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

PUT LjUBAVI NIKAD NE PRESTAJE

‘Starajte se, dakle, za veće darove.  A pokazaću vam i još bolji put.’ (1.Korinćanima 12,31) Učenje da se ispoljava ljubav umnogome je slično učenju novog jezika. Istina, ljudima je izvesna mera ove božanske osobine urođena (Postanje 1,27; uporedi s 1.Jovanovom 4,8). Pa ipak, učenje da se ispoljava ljubav zahteva dodatni napor – naročito danas, kada […]

NE VIŠE U PRIČAMA-Jovan 16,12-33.

A kad dođe on, Duh istine, upućivaće vas u svu istinu; jer neće on govoriti sam od sebe, nego će govoriti o onome što čuje, i objavljivaće vam ono što dolazi. (Jovan 16,13) Možda se sećaš dana kada si prestao da učiš slova azbuke i počeo da čitaš reči.  Ali si mogao videti ovaj prelaz […]

Kako do nas