Episkopalna (Anglikanska) zajednica

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

MISAO I SVRHA

SVE dok misao nije povezana sa ciljem, nema pametnih rezultata. Kod većine ljudi koren misli slobodno luta okeanom života. Besciljnost je porok, a osoba koja želi da izbegne katastrofu i propast takvu skitnju ne sme sebi da dopusti. Oni koji nemaju glavnu svrhu u svo životu postaju lak plen sitnih briga, strahova, nevolja i samosažaljenja, […]

GOSPOD je nasledstvo moje (Tužbalice 3,24a)

Nije napisano, ‘Gospod je delimično moje nasledstvo’ niti ‘Gospod je u mom nasledstvu’,  nego On sam čini ukupnu sumu nasledstva moje duše.  Unutar tog kruga leži sve što mi posedujemo ili za čim čeznemo.  Gospod je nasledstvo moje.  Ne samo Njegova milost, niti Njegova ljubav, niti Njegov zavet, nego sam GOSPOD.  On je nas izabrao za […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

SEME KOJE RASTE RAJNO

MR 4,26-29: ‘Isus je takođe rekao: Carstvo Božije je slično čoveku koji je posejao seme na svojoj njivi. On leže noću i ustaje danju, a seme niče i rate ni sam ne zna kako. Zemlja sama po sebi čini da donosi rod. Prvo se pojavi stabljika, zatim klas, onda klas pun žita. A kada usev […]

PRIČA O SEJAČU

MT 4,14.20: Sejač seje Božiju reč. A zrnevlje koje je posejano na dobro tle, to su oni koji slušaju reč, prihvataju je i donose plod: jedni tridesetostruko, drugi šezdesetostruko, a neki stostruko. Evanđelja daju važno mesto priči o sejaču u zapisima Hristove službe.  Tri evanđelja pišu o njoj sa tumačenjima koje Hristos daje (Matej 13,1-18; Marko […]

Kako do nas