Episkopalna (Anglikanska) zajednica

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

UPRAVLjANjE

SAMU reč ‘upravljanje’, možemo da definišemo kao poverenje ili rukovođenje.  Upravljanje je čin zbrinjavanja ili rukovođena nečim; na primer imanjem, organizacijom, novcem ili vrednim predmetima.  Upravitelj je osoba čiji je zadatak da se brine za određene stvari, osobe ili sredstva koje su joj poverene od druge osobe. Vrlo je važno da se shvati koncept ove […]

MISAO I SVRHA

SVE dok misao nije povezana sa ciljem, nema pametnih rezultata. Kod većine ljudi koren misli slobodno luta okeanom života. Besciljnost je porok, a osoba koja želi da izbegne katastrofu i propast takvu skitnju ne sme sebi da dopusti. Oni koji nemaju glavnu svrhu u svo životu postaju lak plen sitnih briga, strahova, nevolja i samosažaljenja, […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

ODLUKA (MT 10,26-39)

VESNIK ostaje uz reč i reč ostaje uz vesnika zauvek.  Isus svoje vesnike triput ohrabruje pozivom: ‘Ne bojte se!’ Ono što im se sada dešava u skrivenosti, neće ostati skriveno nego će se otkriti pred Bogom i pred ljudima. I najtajnija bol koja im je naneta ima obećanje da će jednom biti izneta na svetlost […]

SEME KOJE RASTE RAJNO

MR 4,26-29: ‘Isus je takođe rekao: Carstvo Božije je slično čoveku koji je posejao seme na svojoj njivi. On leže noću i ustaje danju, a seme niče i rate ni sam ne zna kako. Zemlja sama po sebi čini da donosi rod. Prvo se pojavi stabljika, zatim klas, onda klas pun žita. A kada usev […]

Kako do nas