Episkopalna slobodna crkva

Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Gospod, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim.” (Mihej 6, 8)

Ad maiorem Dei gloriam!

TRADICIONALNA
LITURGIJSKA
EVANĐEOSKA

Novo na blogu

JESAM (Nevil Gadard)

A sva dela koja su razotkriven svetlošću jasno se vide, jer sve što je razotkriveno postaje svetlost. (Efescima 5,13) SVETLOST je svesnost.  Svestnost je jedna i manifestuje se kroz mnoštvo oblika ili nivoa svesnosti. Ne postoji niko ko nije sve što postoji, jer svesnost, iako izražena na beskonačno mnogo nivoa, nije deljiva.  Ne postoji stvarna podeljenost ili jaz […]

ISTINA KOJA OSLOBAĐA

DRAMA života je psihološka drama u kojoj su svi uslovi, okolnosti i događaji rezultat Vaših pretpostavki. Budući da je Vaš život određen pretpostavkama koje imate, primorani ste da shvatite da ste ili rob ili gospodar svojih pretpostavki.  Ključ ka nesanjanoj slobodi i sreći je u tome da postanete gospodar svojih pretpostavki. Ovu vlast možete uspostaviti […]

Raspored bogosluženja i događanja

No upcoming events have been scheduled.

Nove propovedi

Šesnaesta nedelja nakon Svete Trojice

  “I kada ju je Gospod video, sažalio se nad njom”   Ovu sliku smo videli previše puta. To je slika uplakane udovice i ožalošćene majke. Skoro svaki dan i mnogo godina morali smo da posmatramo prizore neizdrživih i neizrecivih tuga. Majka u Izraelu nekontrolisano plače zbog smrti sina koga je ubio bombaš samoubica. Palestinska […]

Analiza Isusove Molitve

    Isusova molitva je to ime dobila vrlo rano u istoriji Crkve, zbog prizivanja imena našega Gospoda na samom početku molitve.   Molitva glasi: „Gospode Isuse Hriste, sine Božiji, pomiluje me grešnog“.   Na samom početku molitve nalazi se reč Gospod. Važno je istaći šta sve znači taj pojam u našem jeziku. On znači: […]

Kako do nas