Datum February 2022

3 Items

Predrasude

by EFC.SRB

Predrasude su poput virusa. On ugrožava zdravlje osobe a da ona možda nije ni svesna da je zaražena. Ljudi mogu imati predrasude ne samo prema onima koji pripadaju drugoj nacionalnosti, rasi, plemenu ili jezičkoj grupi, već i prema onima koji su druge veroispovesti, drugog pola ili društvenog statusa. Neki formiraju loše mišljenje o nekome na […]

PARADIGME

by EFC.SRB

‘Ograničeni smo jedino slabom pažnjom i siromašnom maštom.’- Nevil. Nikada ne smemo da razmišljamo negativno o sebi. Ni pet minuta, nikada! Uvek pravite beleške, čuvajte ih i povremeno ih ponovo čitajte. To stimuliše um. Životne okolnosti nas teraju da se fokusiramo na osnovne stvari. Treba izaći iz okvira. Samo su dva ključna pitanja 1. Gde […]

PRESTANI DA KRITIKUJEŠ SEBE

by EFC.SRB

MORATE PRESTATI DA KRITIKUJETE SEBE!!! Ako kažemo sebi da smo dobri, bez obzira na to šta se dešava oko nas, lako možemo uneti promene u svoj život. Ako kažemo sebi da smo loši, javljaju se poteškoće.  Svi se menjamo – svako od nas prolazi kroz promene. Svaki dan je novi dan i postupamo drugačije nego […]