Datum February 2022

3 Items

Predrasude

by Abp Petar

Predrasude su poput virusa. On ugrožava zdravlje osobe a da ona možda nije ni svesna da je zaražena. Ljudi mogu imati predrasude ne samo prema onima koji pripadaju drugoj nacionalnosti, rasi, plemenu ili jezičkoj grupi, već i prema onima koji su druge veroispovesti, drugog pola ili društvenog statusa. Neki formiraju loše mišljenje o nekome na […]

PARADIGME

by Abp Petar

‘Ograničeni smo jedino slabom pažnjom i siromašnom maštom.’- Nevil. Nikada ne smemo da razmišljamo negativno o sebi. Ni pet minuta, nikada! Uvek pravite beleške, čuvajte ih i povremeno ih ponovo čitajte. To stimuliše um. Životne okolnosti nas teraju da se fokusiramo na osnovne stvari. Treba izaći iz okvira. Samo su dva ključna pitanja 1. Gde […]

PRESTANI DA KRITIKUJEŠ SEBE

by Abp Petar

MORATE PRESTATI DA KRITIKUJETE SEBE!!! Ako kažemo sebi da smo dobri, bez obzira na to šta se dešava oko nas, lako možemo uneti promene u svoj život. Ako kažemo sebi da smo loši, javljaju se poteškoće.  Svi se menjamo – svako od nas prolazi kroz promene. Svaki dan je novi dan i postupamo drugačije nego […]