Datum June 2016

1 Item

by Abp Petar

1.Jovanova 5,1. Svako, ko veruje da je Isus Mesija, rođen je od Boga, i svako, ko voli roditelja voli i onoga koji je od njega rođen. Kao što i evanđelje po Jovanu naučava da milost koja obnavlja jeste monergistička, prethodni ljudskoj veri, ista istina je evidenta u Jovanovoj prvoj poslanici. Na primer, pogledajmo citirani odlomak. […]