Datum April 2024

3 Items

Does Goodnes Live In You?

by Abp Petar

Does Goodness Live In You? By Roy Oksnevad Trying to live a good life is an unending and tiring job. We struggle to keep our bad deeds in check. We strive to do good deeds. It takes our full concentration and all our energy. What’s more, we don’t live in a neutral world. This world […]

Da li hrišćani treba da drže sabat?

by Abp Petar

KRAJEM 1980-ih, grupice metodista zatvorile su prilaze Suvi, glavnom gradu Fidžija. Muškarci, žene i deca — svi obučeni kao da idu u crkvu — blokirali su puteve na 70 mesta. Zaustavili su sav komercijalni saobraćaj, kao i domaće i međunarodne letove. Zbog čega su to uradili? Tražili su da vlada ponovo uspostavi strogo držanje sabata. […]

NADA 4/2024

by Abp Petar

nada4 U doba promena, svet ostaje na onima što stalno uče, dok naučeni uviđaju da su sjajno opremljeni za život u svetu koji više ne postoji.