Datum October 2016

1 Item

DA LI JE ANGLIKANIZAM KATOLIČKI ILI REFORMISAN?

by EFC.SRB

Većina američkih evanđeoskih hrišćana ima iskustva sa crkvenim svetom koji je ili protestantski/reformisan ili katolički. Mora se biti jedno od ova dva. Za mnoge, „katolički“ zapravo znači „rimokatolički“; „reformisani“ znači „kalvinistički“; „protestantski“ znači „nije rimokatolički“. Pravoslavne crkve nekako ostaju po strani u većini ovih podela. Anglikanizam je, međutim, imao jedinstvenu istoriju koja unosi pometnju u […]