Datum July 2014

2 Items

by EFC.SRB

Anglikanska crkva, držeći se vere koja je jedanpun predana svetima, ispoveda sledeće: Svoju veru u Sveta pisma, Staroga i Novoga zaveta, prihvatajući Reč Božiju za jedini vodič vere i prakse. Svoje verovanje prema Veroispovedanjima: Atanasijevom, Nikejsko-carigradskom i Apostolskom. Svoju veru u božansko uspostavljanje svetih Tajni krštenja i Gospodnje večere, zatim u doktrine o milosti Božijoj, […]