Datum September 2013

8 Items

by EFC.SRB

Svojim doprinosima, kao i sa dolascima na službe, Vi dokazujete da Vam Crkva i opšte dobro, leže na srcu. Crkva potrebuje Vas i Vašu pomoć, ali isto tako ne zaboravite da i Vi potrebujete Crkvu i njenu pomoć. Sa doprinosima Vi pomažete redovan rad crkve. Redovni dolasci u Crkvu, molitve, čitanje i proučavanje Svetoga pisma […]

BOGOSLUŽENjA

by EFC.SRB

Raspored službi: Svake četvrte nedelje u mesecu u 12:30 časova (poželjno je doći najkasnije 10minuta pre početka službe) u Višegradskoj 23/1, Beograd. Preostalih nedelja imamo Večernju molitvu. Za mesto i vreme održavanja, informišite se preko: Telefona: 061.2558056 El.pošte: res.srb@gmail.com      

Stražari Božijeg naroda

by EFC.SRB

Isus je pre svog odlaska dao određena uputstva i upozorenja apostolima, koja se odnose i na nas u vezi Njegovog slavnog drugog dolaska. Kakva je dužnost hrišćana i u kakvoj je vezi sa delovanjem proroka Starog Zaveta, poslušajte u propovedi. http://www.youtube.com/watch?v=mV9IX4NdfzE&feature=share&list=UUUPkot1rbe12MTxf09xFX2w