Datum December 2014

110 of 11 items

HRISTOS SE RODI! VAISTINU SE RODI!

by fr.Petar

SREĆAN I BLAGOSLOVEN BOŽIĆ Upućujem vam iskrene čestitke i molitve povodom velikog praznika Hristova rođenja – Božića. Uz iskrene želje da Praznik dočekamo u miru sa Bogom i sa samim sobom.  Neka suština tog mira bude ljubav.  Neka je slava Gospodu što nas blagoslovi da dočekamo i ovaj Božić i što nas ozari nadom života […]

ŠTA ANGLIKANCI I DRUGI UMERENI PROTESTANTI VERUJU O MARIJI?

by fr.Petar

Pitanje odnosa prema Devici Mariji je od velikog interesa za mnoge hrišćane. Hrišćani rimokatoličke, pravoslavne ili anglokatoličke baštine neguju određeni stepen pobožne odanosti prema Mariji. S druge strane, kod mnogih jevanđeoskih hrišćana svaki pomen odanosti prema Mariji i svecima budi zabrinutost od ‘povratka u papizam i idolatriju.’ Uz ovo pitanje su prisutni i međusobno vrlo […]

Matej 5,38-42

by fr.Petar

http://youtu.be/Q9W7SP_pA9M?list=UUUPkot1rbe12MTxf09xFX2w Isus je pozvao svoje učenike, na ono što Bonhofer naziva vidljivim učestvovanjem u njegovom krstu. Evo kako je to Petar izrazio: Zaista, na to ste i pozvani, jer je Hrist trpio za vas i ostavio vam primer da idete za njegovim stopama. On koji ne učini greha i u čijim se ustima ne nađe […]

Volimo li Isusa?

by fr.Petar

http://youtu.be/x2ElpNj16jI Isus i Petar (JOVAN 21:15-19) Kada su doručkovali, Isus upita Simona Petra: »Simone sine Jovanov, voliš li me više nego ovi?« »Da, Gospode«, odgovori mu Petar, »ti znaš da te volim.« A Isus mu reče: »Napasaj moju jagnjad.« Onda ga Isus upita po drugi put: »Simone sine Jovanov, voliš li me?« »Da, Gospode«, odgovori […]

Vaskrsenje mladića u Nainu

by fr.Petar

http://youtu.be/uoA06kP21D8 Luka 7,11-17. Šta učimo iz Lukinog zapisa? 1) Koliko je tuge greh doneo na ovaj svet. 2) Vidimo kako je saosećajno srce našeg Gospoda Isusa Hrista. 3) Vidimo svemoguću silu našeg Gospoda Isusa Hrista. Naše duše koje sada izgledaju mrtve u grehu, Isus Hristos može oživeti u novi život

by fr.Petar

http://youtu.be/phPBGVNytOA Matej 9,9-13. Kada se suočimo sa prosperitetom sleđenja Isusa, naši trenuci radosti i uzbuđenja obično blede u sumnji i osećaju nesigurnosti koju imamo o sebi. Za neke, to je prošlost koje ne mogu da se oslobode. Za druge, nije upitna prošlost koliko je sadašnjost ta koja ih sprečava. Učimo iz primera Mateja Jevanđeliste.

by fr.Petar

http://youtu.be/P1BV8nfevqM Izveštaj o fariseju i cariniku nas uči o duhu kojim bi molitva trebalo da bude prožeta. Nemaju svi u Božijem narodu darove i novac. Nisu svi pozvani da propovedaju, da pišu ili da drže istaknuto mesto u Crkvi. Ali, svi su pozvani da budu ponizni. Jedna vrlina će ukrasiti najsiromašnije i neuke vernike. Ta […]

by fr.Petar

http://youtu.be/FlZA2ms3jxk Četvrta nedelja Velikog posta (Korizmena) Jovan 9,1-41 Efescima 5,8-14