http://youtu.be/phPBGVNytOA

Matej 9,9-13.
Kada se suočimo sa prosperitetom sleđenja Isusa, naši trenuci radosti i uzbuđenja obično blede u sumnji i osećaju nesigurnosti koju imamo o sebi. Za neke, to je prošlost koje ne mogu da se oslobode. Za druge, nije upitna prošlost koliko je sadašnjost ta koja ih sprečava.
Učimo iz primera Mateja Jevanđeliste.