Datum April 2016

1 Item

Blagovest – naveštenje Gospodnje (premešteno slavlje sa 25.marta)

by Abp Petar

Molitva dana: Izlij svoju milost u naša srca, o Gospode, da mi koji znamo utelovljenje Tvoga Sina Isusa Hrista, objavljeno od anđela Devici Mariji, možemo Njegovim krstom i mukom biti dovedeni do slave Njegovog vaskrsenja; koji živi i caruje sa Tobom, u jedinstvu Svetoga Duha, jedan Bog, sada i zauvek. Amin.       Čitanja […]