Datum August 2014

2 Items

Farisej i carinik – Luka 18,9-14.

by EFC.SRB

http://youtu.be/P1BV8nfevqM Izveštaj o fariseju i cariniku nas uči o duhu kojim bi molitva trebalo da bude prožeta.  Nemaju svi u Božijem narodu darove i novac.  Nisu svi pozvani da propovedaju, da pišu ili da drže istaknuto mesto u Crkvi.  Ali, svi su pozvani da budu ponizni.  Jedna vrlina će ukrasiti najsiromašnije i neuke vernike. Ta […]

Dopisni kurs VODIČ KROZ SVETO PISMO

by EFC.SRB

Da li ste se ikada zapitali zbog čega je Sveto pismo ili Biblija najštampanija i najprodavanija knjiga u istoriji ljudskog roda?  Da li ste se zapitali zbog čega je Gutenbert kada je konstruisao prvu štampariju odštampao upravo Bibliju kao prvu knjigu u istoriji izdavaštva? Zbog čega je Vuk Stefanović Karadžić upravo svojim prevodom Novog zaveta […]