Datum February 2023

3 Items

PITANjA

by Abp Petar

Šta ako su najdivnije ideje koje ste ikada imali o životu tačne? Šta ako su najdivnije ideje koje ste ikad imali o sebi tačne? Šta ako su najdivnije ideje koje ste ikad imali o Bogu tačne? Šta ako su tačne najdivnije ideje koje ste ikad imali o onome što se dešava nakon smrti? Šta bi […]

GOVORILI SU VAM

by Abp Petar

GOVORILI su vam,savetovali su vas da morate da obratite pažnju na mnoge druge stvari. Govorili su vam da je za životnu sreću potrebno da nađete momka, devojku, nabavite auto, zaposlite se, kupite kuću, oženite se, udate se, dobijete decu, nađete bolji posao, kupite bolju kuću, izborite se za unapređenje, dobijete unuke, osedite od brige, dokopate […]