Datum February 2016

4 Items

BOGORODICA (Luka 1,26-38)

by EFC.SRB

U istoriji hrišćanske teologije često vidimo teološke greške kako poput varnica idu do ekstrema u suprotnim pravcima. Teološki liberalizam, populanar pri kraju 19. i tokom početka 20. veka, suštinski je ignorisao transcedentalno gospodstvo Boga i usmerilo se u potpunosti na Njegovu imanentnu prisutnost. Bog u učinjen takvim delom ovoga sveta da nije mogao biti razdvojen […]

DAVANjE

by EFC.SRB

Vernikovo davanje je izraz njegove ljubavi prema Bogu. Način i postotak koji vernik daje, često je odraz njegove ljubavi prema Bogu. Matej 6,19-21 uči da vernik treba da sakuplja sebi blago na nebu, jer tamo gde je njegovo blago, biće i njegovo srce. Ako vernik sakuplja blago ovde na zemlji, onda će i njegovo srce […]

PRVA NEDELjA VELIKOG POSTA

by EFC.SRB

Molitva dana: Svemogući Bože, tvoj blagosloveni Sin je vođen Duhom da bi bio iskušan od Satane; požuri u pomoć svojim slugama koji su napadnuti raznim kušnjama; tebi su znane njihove slabosti, daj da svako od njih pronađe snage da se spasi; po Gospodu našemu Isusu Hristu Sinu tvome, koji sa tobom i Svetim Duhom živi […]

MARKO 1,35-39

by EFC.SRB

Svaka činjenica u životu Gospoda Isusa Hrista na zemlji i sva reč koja je izašla iz Njegovih usta, trebaju da budu veoma interesantni hrišćaninu. U odlomku iz Markovog evanđelja, 1,35-39 pronalazimo reči koje sazlužuju veliku pažnju. Vidimo navike našeg Gospoda Isusa Hrista po pitanju lične molitve. ‘A ujutro, dok je još bilo sasvim mračno, usta, […]