Datum February 2016

6 Items

BOGORODICA (Luka 1,26-38)

by fr.Petar

U istoriji hrišćanske teologije često vidimo teološke greške kako poput varnica idu do ekstrema u suprotnim pravcima. Teološki liberalizam, populanar pri kraju 19. i tokom početka 20. veka, suštinski je ignorisao transcedentalno gospodstvo Boga i usmerilo se u potpunosti na Njegovu imanentnu prisutnost. Bog u učinjen takvim delom ovoga sveta da nije mogao biti razdvojen […]

DAVANjE

by fr.Petar

Vernikovo davanje je izraz njegove ljubavi prema Bogu. Način i postotak koji vernik daje, često je odraz njegove ljubavi prema Bogu. Matej 6,19-21 uči da vernik treba da sakuplja sebi blago na nebu, jer tamo gde je njegovo blago, biće i njegovo srce. Ako vernik sakuplja blago ovde na zemlji, onda će i njegovo srce […]

PRVA NEDELjA VELIKOG POSTA

by fr.Petar

Molitva dana: Svemogući Bože, tvoj blagosloveni Sin je vođen Duhom da bi bio iskušan od Satane; požuri u pomoć svojim slugama koji su napadnuti raznim kušnjama; tebi su znane njihove slabosti, daj da svako od njih pronađe snage da se spasi; po Gospodu našemu Isusu Hristu Sinu tvome, koji sa tobom i Svetim Duhom živi […]

PRESS RELEASE – SAOPŠTENjE – SAOPŠTENJE

by fr.Petar

We, Fr Robin Fox and Fr Petar Petrović, hereby inform all the Christian faithful of the Orthodox, Roman Catholic, and Protestant denominations in Belgrade, Serbia that the Church of England in Belgrade and the Reformed Episcopal Church in Belgrade have no connection with the Anglican Orthodox Church in Serbia and that we distances ourselves from […]

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

by fr.Petar

U svetlu skorijih dešavanja prinuđeni smo da se oglasimo povodom  takozvane Anglikanske ortodoksne crkve (u daljem tekstu AOC). Od 11.do 16.januara održan je Sabor anglikanskih primusa u Kenterberiju. Dana 10.januara Anglikanska ortodoksna crkva se oglasila svojim saopštenjem u kojem je ceo anglikanski svet prozvala jeretičkim. Objavu možete pogledati ovde Predstavnih ove verske zajednice u Srbiji je […]

MARKO 1,35-39

by fr.Petar

Svaka činjenica u životu Gospoda Isusa Hrista na zemlji i sva reč koja je izašla iz Njegovih usta, trebaju da budu veoma interesantni hrišćaninu. U odlomku iz Markovog evanđelja, 1,35-39 pronalazimo reči koje sazlužuju veliku pažnju. Vidimo navike našeg Gospoda Isusa Hrista po pitanju lične molitve. ‘A ujutro, dok je još bilo sasvim mračno, usta, […]