Datum January 2024

2 Items

NADA 1/2024

by Abp Petar

VEĆINA upešnih ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha. Koliko god vam trenutno stanje bilo beznadežno, ako verujete u prinicpe prikazane u ovom časopisu i počnete ozbiljno da radite na njima, dobićete pozitivne rezultate. nada1

“Očekujući Svjetlost: Duhovno Osvježenje tokom Adventa”

by Abp Petar

U svetom tkivu Adventa, otkrivamo period bogat refleksijom i iščekivanjem, priliku za duboki duhovni rast. Srž ovog doba leži u individualnoj povezanosti sa Bogom, produbljenoj kroz pobožne prakse i molitvenu introspekciju. Dok čekamo obećanja povratka Isusa, nada postaje fokus, donoseći ne samo duhovne blagoslove već i koristi za mentalno zdravlje. Porodice takođe dijele jedinstvenu vezu […]