Datum December 2022

1 Item

KRAJNjI CILj

by EFC.SRB

DA biste bili uspešni u bilo kakvom poduhvatu, morate imati određeni cilj na kom treba raditi. Morate imati definisane planove za postizanje tog cilja. Ništa vredno nikada nije postignuto bez krajnjeg cilja, čije će se sprovođenje sistematski i kontinuirano pratiti iz dana u dan. Kako se može neko nadati uspehu ili kako se može znati […]