110 of 21 items

Reforma ( april 2013 )

by REC

  Sadržaj broja: 1. Ko je nevidljivi neprijatelj? 2. Zašto je vera upoređena sa štitom? 3. Identifikacija Luciferove ličnosti 4. The Devil and Satan: New Testament 5. Satana – ponosan i moćan 6. Azbučnik vere: Celim srcem služi Bogu 7. Kako demoni zavode ljude? Ovaj broj glasnika možete preuzeti klikom na sliku ili link ispod. […]

A Few Things that Describe Us…

by REC

1. We’re a community of faith – we passionately believe that Jesus gave us the Church and calls us, as believers, to be a part of his Church. According to Scripture, we can’t possibly be who we’re called to be as individuals without participating in the life of our Church community. 2. We believe that […]

Reforma ( mart 2013 )

by REC

Sadržaj broja: 1. Vaskrsenje u život večni 2. Hristovo vaskrsenje: naša nada spasenja 3. Starozavetna slika vaskrsenja Hristovog 4. Raduj se! Hrist je vaskrsao! 5. Azbučnik vere: Da li imaš pravog Isusa? 6. Zašto je Isus morao umreti? 8. Vaskrsenje i opravdanje 9. Behold the Lamb! Ovaj broj glasnika možete preuzeti klikom na sliku ili […]

Sveto Pismo – Božija Reč dovoljna za svaku duhovnu potrebu

by REC

Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za ukoravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti. (2.Timoteju 3,16) Danas, mnogi hrišćani ne veruju više da je Sveto pismo dovoljna knjiga smernica života i ponašanja crkve. Da bismo se suprotstavili tom trendu, moramo razumeti šta je Bog objavio o krajnjoj dovoljnosti Svetoga pisma i dopustiti da […]

Reforma ( februar 2013 )

by REC

Sadržaj broja: Šta je Crkva? Šest uloga Crkve Azbučnik vere: Da li će naša dela biti nagrađena? Propovedati jevanđelje Crkva je jedna Obeležja prave crkve Prvi korak Da li je naš mozak sve što mi jesmo?   Ovaj broj glasnika možete preuzeti klikom na sliku ili link ispod. Blagosloveno čitanje! Link za preuzimanje: REFORMA.februar.2013

Reforma (januar 2013)

by REC

Sadržaj broja: Reči pobede Pet sola reformacije ili Ko su, bre, ti protestanti? Šta znači biti evanđeoski hrišćanin? Objavljeni Bog i sleđenje Božijeg traga Svetopisamska propoved o vaskrsenju Azbučnik vere: Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju? Izdaja Obilje za svakoga Grimizni crv Ovaj broj glasnika možete preuzeti klikom na sliku ili link ispod. Blagosloveno […]

Blagosloven Božić

by REC

Pisac Hju Martin u svojoj knjizi govori o čoveku koji je bio grub i neuglađen, koji je prolazeći ulicom ugledao jednu vazu u izlogu i toliko je zavoleo da je odlučio da je kupi. odneo je vazu u svoj dom i stavio na sto. Međutim, ubrzo je shvatio da, iako je to bila mala vaza, […]

Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju?

by REC

Ako „slobodna volja“ znači da Bog ljudima daje priliku da prave izbor koji zaista utiče na njihovu sudbinu, onda da, ljudi imaju slobodnu volju. Greh koji je u svetu danas direktno je povezan sa izborom koji su doneli Adam i Eva. Bog je stvorio svet prema svom liku, i to je podrazumevalo sposobnost izbora. Međutim, […]

Da li postoji apsolutna/univerzalna istina?

by REC

Da bi bili u stanju da razumemo da li postoji tako nešto kao apsolutna istina / univerzalna istina, treba da počnemo sa definicijom istine. Istina je u rečniku definisana kao “saobražavanje sa činjenicama ili stvarnosti; izjava za koju je dokazana da je istinita; realnost ili stvarnost.” Neki ljudi bi danas rekli da realno istina ne […]

Da li je anihilizam biblijski?

by REC

Anihilizam (uništenje ∕poništavanje) je verovanje da nevernici neće iskusiti večnu patnju u paklu, već da će se radije “ugasiti” posle smrti. Verovanje u anihilizam(uništenje ∕poništavanje) je posledica pogrešnog shvatanja jedne ili više sledećih doktrina: (1) posledice greha, (2) pravednosti Božije, (3) prirode pakla. U odnosu na prirodu pakla, anihilisti pogrešno shvataju značenje ognjenog jezera. Očigledno […]