reforma.maj.2013

Čitajte reformu i reformišite svoj život. U ovom broju, naučićemo šta je to molitva i na koji način se trebamo moliti. Takođe, učićemo i o uticaju Svetoga Duha u životu svakoga od nas.  Neka je blagosloveno čitanje.