Hrišćanska sloboda

Hristos vas je oslobodio za slobodu. (Galatima 5,1)

Ako vas, dakle, Sin oslobodi, vićete stvarno slobodni. (Jovan 8,36)