Šta ako su najdivnije ideje koje ste ikada imali o životu tačne?

Šta ako su najdivnije ideje koje ste ikad imali o sebi tačne?

Šta ako su najdivnije ideje koje ste ikad imali o Bogu tačne?

Šta ako su tačne najdivnije ideje koje ste ikad imali o onome što se dešava nakon smrti?

Šta bi u tom slučaju bilo istina za vas?

Da li mislite da biste tada drugačije doživljavali život nego što ga sada doživljavate?

Jeste li znali da vaši odgovori na ova pitanja sada postavljaju pravac i smer vašeg zemaljskog iskustva?

Nema potrebe za naročitom dramom povodom toga, ali to je istina. Pomenuti odgovori određuju stazu kojom ćemo ići.

I kolektivni odgovori čovečanstva na ova pitanja sada oblikuju budućnost naše vrste tako što određuju put kojim ćemo svi mi, kao vrsta, ići.

Hoće li to biti put kojim je naša vrsta stotinama godina koračala – put koji nas je doveo ovde, gde se nalaze sadašnji svet i naš život? Da li ovde želimo da budemo? Da li je to naša najdivnija ideja o životu? O nama? O Bogu?

Ideje su važne. Ideje su ono što kreira uverenja, uverenja kreiraju ponašanje, ponašanje kreira iskustvo, a ikustvo kreira stvarnost.  I ako svoje najdivnije ideje pretočimo u uverenja, život na ovoj planeti izgledaće dosta drugačije u odnosu na današnji.  Kognitivni naučnici ističu kako je samo potrebno da deset procenata ljudi svim srcem prihvati određenu idju i masa će ih slediti.

Šta to onda može podstaći tih deset procenata ljudi da poveruje da su najdivnije ideje koje smo ikada dobili tačne?

Jedna odluka.

Jedna odluka deli nas od toga.

Zaista je tako.

Ali moramo sada doneti tu odluku. Nepreduzimalje ovog koraka počinje da ostavlja veoma ozbiljne posledice na sve nas.