BOG JE IZVOR celokupnog života, a istovremeno je prazan i beskrajan i n emože da se ograniči, izbroji i izmeri. Ova životna energija stvaranja predstavlja duboki izvor radosti, koji je pristupačan sve vreme. Ako budete živeli iz te beskrajne perspektive, odreći ćete se ideje da je vaš jedini identitet vaše fizičko telo u kojem se razvijate od rođenja do smrti.  Vi ste, u svojoj celokupnosti, beksrajno biće prerušeno u osobu koja postoji u svetu ‘oštrih ivica’ i ‘zapetljanih čvorova’.  U vama i oko vas se sve vreme nalazi nevidljiva životna sila Boga.  Ona je neumorna. Ona je bez dna. Ona ne može da se iscrpi.

Pozvani ste da ponovo razmotrite svoje misli o tome ko ste. Negovanje svesti o beskrajnom apsektu sebe predstavlja put da zavirite u beskrajni izvor energije stvaranja koja protiče kroz vas.  Tako, recimo, možete želeti da pomognete nekome ko je manje srećan od vas da lakše preživi od danas do sutra, ali ne verujete da za to imate vremena ili energije zbog toga ko ste i onoga što trenutno radite. Ipak, kako sve više budete prestajali da se identifikujete sa poslom kojim se bavite ili životom koji živite, i kako sve više budete težili tome da se upoznate sa beskrajnom energijom stvaranja koja je deo vas, tako će sve više početi da se pojavljuju potrebno vreme i energija.

Ako zamišljate da pomažete drugima vođeni beskrajnim aspektom sebe, stvoriće se ponašanje i postupci koji upotpunjuju vašu viziju kroz ‘zajedničkog pretka’ Boga. Konačno, znaćete u potpunosti da je pomoć, ma kakva da vam je potrebna, tu, sada i ovde – ispred, iza, iznad ili ispod vas. Prazno je, ali je prisutno. To je neiscrpan poredak svega.

Svest o sveprisutnosti Boga znači da misli o nečemu čega nam ili što nam nedostaje nisu one koje preovlađuju.  Uverenja kao što su: ‘Nema šanse da se to desi’, ili ‘Nije mi suđeno’, ili ‘Kakve sam ja sreće, to ne može da se ostvari’ prestaju da se uzimaju u obzir. Umesto toga počnite da očekujete da je ono što zamišljate ne samo na putu da se ostvari nego da je već tu. Ovaj vaš novi autoportret, zasnovam na saradničkom prisustvu nevidljivog Boga, uzdiže vas i omogućava vam da živite nadahnutim životom, odnosno životom koji je ‘u duhu’, odnosno u neprekidnom dodiru sa Bogom. Kada živite neograničeno, nagrada za to su osećaj mira i radosti zato što znamo da je sve u redu.

Kad je prihvatimo kao znak promene, svaka briga postaje prolazna – ona jednostavno predstavlja deo sveta promena. Ako sagledate život iz perspektive večnog posmatraća, sve brige, strahovanja i problemi stapaju se u večnu mešavinu. Predstavite sebi iz ove bezvremenske perspektive koliko će za sto, hiljadu, milion ili nebrojeno mnogo godina biti važne stvari zbog kojih ste sada depresivni. zapamtite da ste vi deo večne stvarnosti.

Preuredite svoje misli tako da počnete da razmišljate u skladu sa Bogom. Uz pomoć Boga sve oštre ivice života postaju zaobljene, čvorovi se raspetljavaju, a prašina taloži. Pokušajte.

Mudrost je znati da ništa sam, ljubav je znati da sve sam, a između ta dva, moj život kreće se.

Dok ste živi – uvek budite što bliže ljubavi.

N.M.