‘Što je Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja.’ (Marko 10,9)

BOG je rekao svojim slugama: ‘Ne budite neverni’ (Malahija 2,16).  Vernost je posebno važna u braku, jer bez nje nema poverenja, a poverenje je neophodno da bi ljubav cvetala.

Danas je izazov sačuvati vernost u braku.  Da biste zaštitili svoj brak, morate obratiti pažnju na dva područja.

1.Neka vam brak bude ispred drugih stvari

Šta Biblija kaže? ‘Prosudite šta je najvažnije’ (Filipnjaima 1,10). Vaš brak je jedna od najvažnijih stvari. Zato zaslužuje posebno  mesto u životu.

Gospod želi da poklanjate pažnju svom supružniku i da zajedno ‘uživate u životu’ (Propovednik 9,9).  On jasno kaže da nikada ne smemo zapostaviti bračnog druga.  Naprotiv, treba da se trudimo da ga usrećimo (1.Korinćanima 10,24).  Neka on oseća da je potreban i cenjen.

Šta možete učiniti: Redovno provodite vreme zajedno i u tim trenucima svu pažnju poklonite bračnom drugu.  Imajte na umu da niste više sami, već u braku.

2.Čuvajte svoje srce

Šta Biblija kaže? ‘Svako ko požudno gleda neku ženu već je učinio s njom preljubu u svom srcu’ (Matej 5,28).  Ako neko stalno razmišlja o nemoralnim stvarima, on je u nekom smislu neveran bračnom drugu.

Gospod nam kaže da ‘čuvamo svoje srce’ (Poslovice 4,23; Jeremija 17,9).  Da bismo uspeli u tome, moramo paziti na svoje oči (matej 5,29.30).  Ugledajte se na Božijeg slugu Jova, koji je ‘sklopio savez sa svojim očima’ da nikada neće požudno gledati drugu ženu (Jov 31,3).  Budite odlučni da nikada ne gledate pornografiju.  Takođe, budite rešeni da ne dozvolite da se kod vas razviju osećanja prema nekoj osobi s kojom niste u braku.

Šta možete učiniti: Neka svima bude očigledno da ste potpuno odani svom bračnom drugu.  Uzmite u obzir osećanja svog supružnika i ako se on oseća nelagodno zbog vašeg prijateljstva s nekom osobom, odmah ga okončajte.

Trud se isplati.  Budite iskreni prema sebi i prepoznajte svoje slabosti (Psalam 15,2).  Nemojte se stideti da tražite pomoć (Poslovice 1,5).  Ako imate nemoralne misli, nemojte prestati da se borite protiv njih.  Ne odustajte. (Poslovice 24,16).  Gospod će vas blagosloviti dok se trudite da ostanete verni bračnom drugu.

Razmislite…

Kako bih mogao više vremena posvetiti bračnom drugu?

Da li mi je bračni drug najbolji prijatelj?