Ko sam ja? Zašto sam ovde? Da li sam ovde sa nekim razlogom, i ako jesam, koji je to razlog?

Mnogi ljudi sebi postavljaju ova i slična pitanja, ali često ne nalaze odgovor na njih, a ponekad nalaze i pogrešan odgovor.

Istina je da je svaki čovek stvoren sa jasno određenim ciljem i svrhom života. A koja je to svrha ljudskog života i krajnji cilj poslušajte u današnjoj propovedi.