Sveta Evharistija na Duhove – nedelja Pedesetnice, 27.maj. Danas Crkva slavi svoj rođendan. To je praznik Svetoga Duha. Na današnji dan, Crkva je počela svoj istorijski hod od Jerusalima do svih naroda sveta, sve do kraja vremena. Danas se ona pokazala svetu, postala vidljiva zbog Isusovih dela u njoj.
Svima je potrebno posvećenje Svetoga Duha, koji je veličanstveni dar svetu. Potrebno je da Duh uđe u naše domove, naša radna mesta, u sve strukture društva da bi tako razorio zlo i stvorio bolji svet.