Šta možemo naučiti iz primera Zaharije, oca Jovana Krstitelja, koji je bio poznat kao veran i pobožan čovek, ali je u kritičnom trenutku pokazao odsustvo vere.