• http://www.anglicanfreecommunion.org.uk ( Sajt naše međunarodne Anglikanske slobodne zajednice)