Priča o milostivom Samarićaninu predstavlja jednu od najdubljih i najlepših alegorija o ljubavi prema bližnjima. Ona je bila odgovor Gospoda Isusa na pitanje: ,,Ko je moj bližnji?”. Propoved na ovu važnu i uvek aktulenu temu održao je biskup Reformisane episkopalne crkve Gerhard Majer.