NAJVEĆA sila za koju čovek zna je ljubav. U 13.poglavlju Prve poslanice Korinćanima Pavle objašnjava koliko je Bogu važna ljubav: ‘Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. I ako imam đtdar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, i ako predam svoje telo – da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.’

Sveto pismo kaže: ‘Bog je ljubav’ (1.Jovanova 4,16). Isus iz Nazareta, Bog u telu (Jovan 1,1) bio je i jeste oličenje ljubavi – utelovljena ljubav.

Dok je hodao po zemlji Isus je uvek činio savršenu Božju volju. Stoga ispunjavanje najveće od svih zapovesti: ‘Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, i svom snagom svojom i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe’, za njega nije predstavljalo nikakav izazov. Međutim, za nas je to svakodnevni izazov. Kako da ispunimo ovu najveću zapovest tako da nikada ne izgubimo ‘prvu ljubav’ prema Bogu? Tako što ćemo se osloniti na našeg vaskrslog Gospoda.

Božja reč kaže da hrišćanski život nije ono što mi radimo za Hrista, već ono što on radi u nama i posredstvom nas (Galatima 2,20). Stoga, ako Hristos, sama suština ljubavi, živi u nama i kroz nas dok se predajemo njegovoj volji i dok nam njegov Duh daje snagu, onda i ljubav postaje njegova odgovornost.

Pomolimo se: Dragi Gospode, molim te da mi pomogneš da, dok čitam stranice Svetoga pisma, iznova shvatim i doživim tvoju bezuslovnu ljubav prema meni, i pokaži mi kako da se vratim svojoj prvoj ljubavi prema tebi. Amin.