Preporučujemo vernicima da u pripremi za početak Adventa čitaju sledeće tekstove:

PO: Psalmi 124;128;   Joil 1,13-do kraja;  2.Petrova 1,1-11
UT: Psalmi 129;130;   Joil 2,1-11;  2.Petrova 1,12-do kraja
SR: Psalam 136;  Joil 2,12-19;  2.Petrova 1,1-10a
ČE: Psalmi 137,1-8; 138;  Joil 2,21-do kraja;  2.Petrova 1,10b- do kraja
PE: Psalmi 142; 143;  Joil 3,1-8;  2.Petrova 3,1-10
SU: Psalmi 146; 149;  Joil 3,9-17;  2.Petrova 3,11-do kraja