Propoveda vlč.Petar Petrović na temu odnosa vere, dela i opravdanja. Da li su dela preduslov opravdanja ili njihov plod? Da li postoji kontradiktornost u naučavanju apostola Pavla i apostola Jakova? Ima li protivrečnosti u učenju ova dva apostola, i ako je ima, da li je prividna ili ne?