Da li su Vam misionari hrišćanstva rekli da morate prihvatiti Hrista?
Sigurno ste se zapitali, na koji način to možete učiniti; zašto prihvatiti Hrista? Koja je Njegova uloga u svemu tome? Da li imam problem sa Bogom, ili Bog ima problem samnom?