Jer greh ne sme da vlada nad vama, budući da niste pod vlašću zakona nego pod okriljem nezaslužene dobrote. (Rimljanima 6,14)

Greh će zavladati ako može. On se neće zadovoljiti niti jednim mestom ispod prestola srca. Ponekad se uplašimo da će nas osvojiti i onda zavapimo Gospodu: Ne daj nikakvom bezakonju da ovlada samnom. Gospodnji utešni odgovor glasi: Greh neće vladati nad tobom. On te može napasti, čak i raniti, ali nikada neće uspostaviti suverenitet nad tobom.

Da smo pod zakonom, naš greh bi skupio snagu i držao nas pod svojom silom; kazna za greh je ta da čovek padne pod silu greha.  Ali pošto smi mi pod zavezom milsoti, onda smo osigurani od odstupanja od živoga Boga pouzdanom izjavom saveza. Obećana nam je milost – nezaslužena dobrota – pomoću koje smo vraćeni sa naših lutanja, očišćeni od naših prljavština, i oslobođeni od loših navika.

Možemo ležati u očaku i biti zadovoljni robovanju grehu da smo i dalje robovi koji rade da bi zaslužili večni život. Pošto smo Gospodnji i slobodni ljudi, imamo hrabrosti da se borimo protiv naših pokvarenosti i iskušenja, uvereni da ns greh više nikada neće dovesti pod svoju vlast.  Sam Bog nam je dao pobedu kroz Gospoda Isusa Hrista, kome neka je slava u vekove. Amin.