LJUBAV je oslobađanje od straha i može postojati ili strah ili ljubav. Ako ne dolazimo iz ljubavnog prostora srca, onda smo uplašeni i sva ona stanja, kao što su izolovanost, izdvojenost, bes, krivica i samoća, samo su deo sindroma straha. Želimo da se iz straha premestimo u ljubav i da ljubav učinimo našim trajnim stanjem.

Postoji više načina za promenu. Šta radite svakog dana da biste se iznutra osećali dobro? To nećete postići ako prebacujete drugim ljudima ili ako preuzmete ulogu žrtve. Dakle, šta radite? Kako doživljavate mir u sebi i oko sebe? Ako sada to ne radite, da li ste spremni da počnete? Da li ste spremni da počnete da stvarate unutrašnji sklad i mir?

Još jedno pitanje možete postaviti sebi: ‘Da li zaista želim da se promenim?’ Da li želite da se žalite jer nemate sve što vam je potrebno u životu? Da li zaista želite da stvorite mnogo lepši život od ongo koji sada imate? Ako ste spremni da se menjate, uspećete. Ako ste spremni da uradite sve što je potrebno, onda svoj život možete promeniti nabolje. Ja nemam moć nad vama i ništa ne mogu uraditi umesto vas. Vi imate moć i stalno treba sebe na to da podsećate.

Počnite da ispitujete svoje misli i osećanja. Budite iskreni prema sebi. Saznajte šta mislite i u šta verujete. Nemojte život staviti na automatskog piloga i sve obavljati rutinski: ‘Ovo sam ja i ovo je ono što radim.’ Zašto to radite? Ako iskustvo nije pozitivno i sadržajno, saznajte odakle potiče. Kad ste to prvi put uradili? Sad znate šta treba da uradite. Povežite se sa Bogom koji je sa vama i u vama.