Božije oči su na svakom mestu, posmatraju i zle i dobre (Poslovice 15,3).

Sarajina sluškinja Agara počela je loše da se ponaša prema svojoj gospodarici nakon što je postala Avrahamova

ena. Agara je zatrudnela i zato je ponižavala Saraju, koja nije imala dece. Situacija se otela kontroli i na kraju je Saraja oterala Agaru (Postanje 16,4-6).

Nesavršeni čovek bi mogao pomisliti da je Agara bila zlobna žena koja je dobila ono što zaslužuje. Ali Bog je drugačije gledao na Agaru. Poslao je svog anđela da je pronađe.  On joj je pomogao da promeni stav i blagoslovio je. Agara je shvatila da ju je Bog sve vreme posmatrao i da je znao šta se dešava. Zato je bila pokrenuta da za njega kaže da je ‘Bog koji vidi’ (Postanje 16,7-13).

Kako je Bog gledao na Agaru? Znao je sve o njoj i o onome kroz šta je prošla. Bog nije opravdao Agarino ponašanje prema Saraji, ali je uzeo u obzir njena osećanja i okolnosti.

Naša iskustva se ne razlikuju od Agarinog, ali ni od Sarajinog, zar ne?!

Razmislimo o svemu…