Adam i Eva su jeli jedno voće drveta poznanja dobra i zla. Bog je jasno dao do znanja (Postanak 2,16-17) da je zabranjeno da se jede sa drveta poznanja dobra i zla i da će kazna biti smrt.

Adam i Eva nisu verovali Bogu nego zmiji – da budu neposlušni prema Bogu i time je ušla smrt kao kazna u život čoveka, koji je do tada bio uslovno besmrtan. Njihovo nepoverenje je bilo plodno tlo za ta (ne)dela. Hteli su da budu kao BOG i mislili su da Svemoćni nešto krije od njih što njima pripada. Ovo je i ujedno izvorni greh čovečanstva. Da bude isto kao i BOG.

U tome stoji zmijina prevara. Kod drveta poznanja dobra i zla se radi o tome da li čovek po sebi želi da sazna šta je dobro i zlo i time samovoljno odlučuje po meri svojoj ili to prepušta BOGU. BOG želi da u shvatanju rastemo ali sa njim zajedno (Jevrejima 5,11-14) a ne odvojeno od Njega.

Božija merila su i dan danas jedna šansa da pokažemo našem Tvorcu da ne idemo svojim putevima nego da živimo život kako ga je On za nas predvideo. BOG nas voli i pokazuje nam jedini pravi put u našemu životu. Prava ljubav znači i imati slobodu odlučivanja. Kao Adam i Eva moramo i mi jednoga dana pred Isusom Hristom da polažemo račune za naše odluke u ovome životu. Ljubav prema BOGU dokazujemo time da se držimo Božijih zapovesti koje nisu teške (1 Jovanova5,3).