A sva dela koja su razotkriven svetlošću jasno se vide, jer sve što je razotkriveno postaje svetlost. (Efescima 5,13)

SVETLOST je svesnost.  Svestnost je jedna i manifestuje se kroz mnoštvo oblika ili nivoa svesnosti. Ne postoji niko ko nije sve što postoji, jer svesnost, iako izražena na beskonačno mnogo nivoa, nije deljiva.  Ne postoji stvarna podeljenost ili jaz u svesnosti. Jesam  ne može biti podeljeno. Ja o sebi mogu misliti da sam bogataš, siromah, prosjak ili lopov, ali središte mog bića ostje isto, nezavisno od koncepcije koji imam o sebi. U središtu prikaza postoji samo jedno Jesam koje se manifestuje kroz mnoštvo formi ili koncepcija Sebe, i zato u Svetom pismu možemo pročitati Jesam ono što Jesam. 

Jesam je osećanje stalne svesnosti. Sama srž svesnosti je osećanje Jesam.  Mogu zaboraviti ko sam, gde sam, šta sam, ali ne mogu zaborativi da Jesam.  Svest o postojanju ostaje, nezavisno od toga koliko sam zaboravio ko, gde i šta sam.

Jesam je ono što je, okruženo bezbrojnim formama, uvek isto. Ovo veliko otkriće uzroka govor nam da je, dobar ili loš, čovek u stvari gospodar svoje sudbie i da njegova sopstvena koncepsija Sebe određuje svet u kom živi a njegova koncepcija Sebe su njegove reakcije na život. Drukčije rečeno, ako ste lošeg zdravlja, znajući istinu o uzroku, ne možete pripisati bolest ničemu drugom osim osobitom uređenju osnovne suptance uzroka, uređenje koje su proizvele Vaše reakcije na život i koje je definisano Vašom koncepcijom ‘loše mi je’.  Zbog ovoga Vam je rečeno ‘Ko je slab, neka kaže: Jak sam’ (Joil 3,10) jer ovom pretpostavkom supstanca – uzrok – Jesam –  biva preuređena i mora, stoga, manifestovati ono što njeno preuređenje svedoči. Ovaj princip vlada svim aspektima Vašeg života: socijalnim, finansijksim, intelektualnim ili duhovnim.

Jesam  je ona stvarnost kojoj se, šta god se dogodilo, moramo okrenuti u potrazi za objašnjenjem fenomena života. Jeam-ov koncept Sebe je ono što određuje oblik i prirodu njegovog postojanja. Sve zavisi od njegovog stava prema Sebi; ono što ne potvrdi kao tačno o Sebi ne može sepojaviti u njegovom svetu. Što će reći, Vaša koncepcija Sebe, poput ‘jak (Je)sam’, ‘bezbedan sam’,  voljen sam‘ određuju svet u kom živite. Drugim rečim, kada kažete: ‘ja sam muškarac, ja sam otac,’ ne određujete različite Jesam-ove; definišete različite koncepcije ili uređenja jedne supstance – uzroka – jednoga Jesam. Čak i u prirodi, kada bi drvo moglo da govori, reklo bi: ‘Ja sam drvo, jabukovo drvo, plodno drvo’.

Kada znate da je svesnost jedna i jedina realnost – pojmeći da je nešto dobro, loše ili neutralno i postajući ono što pojmi da jeste – oslobađate se tiranije sekudnarnih uzroka, oslobađate se verovanja da postoji nešto izvan Vašeg uma što Vam može uticati na život.

U stanju svesti individe nalazi se objašnjenje fenomena života. Da čovek ima drukčiju koncepciju Sebe, sve u njegovom svetu bilo bi drukčije.  A pošto je njegova koncepcija Sebe takva kakva jeste, sve u njegovom svetu mora biti onako kako jeste.

Dakle, sasvim je jasno da postoji samo jedno Jesam i da ste Vi to Jesam. I, mada je Jesam beskonačno, Vi, sopstvenom koncepcijom Sebe, predstavljate samo ograničeni aspekt beskonačnog Jesam. 

Velelepnije gradi vile, o dušo moja, 

dok hitra se kotrljaju doba.

Zaboravi bezvrednu prošlost. 

Nek svaki hram novi plemenitiji od prethodnog bude.

Od neba se kupolom prostranijom zakloni, 

dok naponok slobodna ne budeš, 

ostavivši svoju preraslu školjku

životnom neumornom moru.

Oliver V. Holms