STOTINE miliona ljudi danas verovatno misle da su među onima koji su prihvatili Hristov poziv da budu njegovi sledbenici.  Na kraju krajeva, oni sebe nazivaju hrišćanima.  Možda pripadaju nekoj religiji u kojoj su ih roditelji uveli ili se sami pridružili.  Možda tvrde da vole Isusa i da ga prihvataju kao svog Spasitelja.  Ali, da li se na osnovu toga može za njih reći da slede Hrista?  Da li je Hristos imao to na umu kada nas je pozvao da ga sledimo?  Odgovor obuhvata mnogo više.

Osmotrimo hrišćanski svet – one zemlje (uključujući i Srbiju) čiji se građani najvećim delom izjašnjavaju kao Hristovi sledbenici. Da li se po njihovom načinu života vidi da žive u skladu s učenjima Isusa Hrista?  Ili u tim zemljama vidimo da vlada mržnja, tlačenje, kriminal i nepravda, baš kao i u ostalom delu sveta?  Čuveni hinduski vođa Mohandas Gandi jednom prilikom je rekao: ‘Mislim da niko nije toliko učinio za čovečanstvo kao Isus. Štaviše, nema ničeg lošeg u hrišćanstvu.’ Zatim je dodao: ‘Problem je u vama hrišćanima. Vi ne živite u skladu s onim što naučavate.’

Isus je rekao da njegovi (pravi) sledbenici neće biti prepoznatljivi samo po onome šta govore ili kako se izjašnjavaju već prvenstveno po onome kako se ponašaju.  Na primer, on je rekao: ‘Neće svako ko mi govori: Gospode, Gospode, ući u nebesko carstvo, nego onaj ko vrši volju mog Oca koji je na nebesima’ (Matej 7,21).  Zašto mnogi od onih koji tvrde da je Isus njihov Gospod ne vrše volju njegovog Oca? Seti se mladog bogatog poglavara.  Često je to ‘jedno’ što nedostaje onima koji se izjašnjavaju kao hrišćani – duboka i iskrena ljubav prema Isusu i Onome koji ga je poslao.

Kako je to moguće?  Zar milioni onih koji se nazivaju hrišćanima takođe ne tvrde da vole Hrista?  Naravno.  Ali ljubav prema Isusu ne ogleda se samo u rečima.  Isus je rekao: ‘Ako me neko voli, držaće se moje reči’ (Jovan 14,23). Tako je, ukazujući na sene kao na pastira, rekao i ovo: ‘Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom’ (Jovan 10,27).  Da, pravi pokazatelj naše ljubavi prema Hristu nisu samo naše reči i osećanja već pre svega naši postupci.

Međutim, naši postupci su odraz nečeg dubljeg. Oni oslikavaju ono što smo mi iznutra. Upravo je to ono na čemu treba da radimo.  Isus je rekao: ‘Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koja si poslao, Isusa Hrista’ (Jovan 17,3). Ukoliko se trudimo da bolje upoznamo Isusa i duboko razmišljamo o tome, to će uticati na naše srce. Naša ljubav prema njemu će rasti i to će u nama stvarati sve veću želju da ga svaki dan sledimo.

Možda misliš kako si već dugo u stadu pod nadzorom Dobrog Pastira.  Međutim, zar se ne slažeš da uvek postoje područja na kojima se možemo popraviti?  Biblija nas podstiče: ‘Ispitujte da li ste u veri, sami sebe proveravajte’ (2.Korinćanima 13,5).  Vredno je da uložimo svaki trud da bismo se preispitali da li stvarno dopuštamo da nas vodi Dobri Pastir, Isus, kome je dodeljena ta uloga.

Neka ti proučavanje Evanđelja produbi ljubav prema Isusu. Dok te ta ljubav vodi kroz život, osetićeš najveći mir i zadovoljstvo koji su mogući u ovom svetu, i živećeš da bi slavio Boga što nam je dao tako Dobrog Pastira.