SVE označava upravo ono što sama reč kaže. Nema izuzetka. Kada neko predloži nešto što je u neskladu sa vašim mogućnostima, umesto da momentalno odgovorite: ‘To je smešno; svi znamo da je to nemoguće’, recite: ‘Nikada ranije nisam to uzimao u razmatranje.  Razmisliću o tome.’ Otvorite se prema duhovnim idejama svih ljudi i slušajte otvorenog uma lude sheme i ideje koje su vam se isprva činile nečuvenim. Slušajte, budite radoznali.

Odbacite svoje vezanosti za ono u šta ste bili trenirani da verujete. Otvorite svoj um prema svim mogućnostima, jer bilo da verujete da je nešto moguće ili nemoguće, u svakom slučaju ste u pravu. Kako to može biti istina? Vaš dogovor sa realnošću i sve što je moguće određuje ono što ćete postati. Ako ste uvereni da ne možete postati bogati, slavni, umetnik, proslavljeni sportista, sjajan pevač ili nešto drugo, vi ćete delovati u skladu sa tim unutrašnjim uverenjem koje vas sprečava da ispoljite ono što istinski želite. Sve što ćete dobiti iz svog napora jeste da ćete biti u pravu. Kada imate potrebu da budete u pravu, vi ste vezani za refleks koji označava kako stvari stoje i kakve su uvek bile i pretpostavljate da će uvek biti.

Budite otvorenog ali nezavisnog uma.

Imati otvoren ili nezavisan um zvuči lako dok ne uzmemo u obzir kakvi su se sve uslovi stekli u vašem životu i koliko je mnogo vaših trenutnih misli nastalo pod uticajem geografskih uslova, religioznih verovanja vaših predaka, boje važe kože, oblika vaših očiju, političke orijentacije vaših roditelja, vaše fizičke konstitucije, vašeg pola, škola koje ste pohađalli, zanimanja vaših prababa i pradeda..da pobrojimo samo neke moguće uticaje. Pojavili ste se na ovom svetu kao sićušno dete sa bezbroj potencijala. Mnogi vaši izbori su ostali neistraženi zbog dobronamernog programa uslovljavanja osmišljenog tako da se uklopite u kulturu svojih staratelja. Verovatno niste imali priliku da izrazite neslaganje sa kulturnim i socijalnim aranžmanima koji su napravljeni za vas.

Verovatno su postojale neke odrasle osobe koje su vas obeshrabrivale da buete otvorenog uma, ali ako biste bili iskreni prema sebi, uvideli biste da su vaša filozofija života, vaša religiozna uverenja, vaš način oblačenja i jezik bili u funkciji vašeg plemena (i njegovog nasleđa) i da je upravo to odredilo šta je to što je ispravno za vas.  Ako budete podigli glas protiv ovih predodređenih uslova, verovatno ćete čuti još jače glasove koji vam poručuju da se vratite starom poretku i činite stvari ‘onako kako se to oduvek radilo’.  Uklapanje suzbija otvorenost uma ka novim idejama.

Otvoreni um vam omogućava da istražujete, stvarate i rastete. Zatvoreni um drži izolovanim svako kreativno rešenje. Zapamtite da bi napredak bio nemoguć da smo neprestano radili stvari onako kako smo to navikli da činimo.

Mogućnost da uzmete učešća u čudima – istinskim čudima u vašem životu – dešava se onda kada je vaš um otvoren za vaš bezgranični potencijal.