Nadamo sa da ćete uživati čitajući FOKUS na PISMO.

Predajemo vam prvi broj. Planirano je da FOKUS na PISMO izlazi jednom mesečno. Molimo se Gospodu za blagoslov.

fokus.1.2016.