Kada prvi put čujemo reč apologetika, neki od nas pomisle na modernu reč izvinjenje. Često smo skloni da zaključimo da je uloga apologetike da se izvinjava zbog hrišćanske vere. Ipak, reč apologija proizilazi iz grčke reči apologia, što znači ‘dati odgovor’ ili ‘odbraniti’. Apologetika nije izvinjavanje, to je odgovor – odbrana onoga što verujemo. Apostol Petar piše: ‘Nego Gospoda Hrista držite svetim u srcima svojim, svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nada koje je u vama’ (1.Petrova 3,15).

Naša priprema treba da nas učini spremnim da damo odbranu i razlog za našu nadu koja je u nama. Ako naši susedi kažu, ‘Primetio sam da si hrišćanin. Šta tačno veruješ?’ da li smo spremni da im objasnimo ne samo no što verujemo već i zašto verujemo to što verujemo? Kada postanemo hrišćani, ne napuštamo svoj um na parkingu. Mi smo pozvani da mislimo u skladu s Rečju Božijom, da tražimo Hristov um i razumevanje stvari koje se nalaze u Svetom pismu.

Bog nas poziva da budemo spremni da odbranimo nadu koja je u nama, ali zapazimo da nas On poziva da to učinimo s blagošću i poštovanjem. Apologetika nije samo za neke hrišćane, ona je za sve hrišćane. Svi mi moramo znati šta verujemo, zašto verujemo, kako da živimo, kako da odbranimo, i kako da objavimo – i to moramo činiti s blagošću i poštovanjem.