MLADA Sulamka je znala da mora sačuvati hladnu glavu kada su u pitanju osećanja.  ‘Zaklinjem vas’, obraća se ona svojim prijateljicama, ‘ne budite ljubav u meni, ne budite je kad se sama nije probudila.’ Sulamka je znala da osećanja mogu lako nadjačati razum. Na primer, znala je da je drugi mogu navesti da uđe u vezu s nekim ko nije prava osoba za nju.  Znala je da i njena osečanja mogu zaseniti dobro prosuđivanje. Zato je bila čvrsta kao ‘zid’ (Pesma nad pesmama 8,4.10).

Da li ti na ljubav gledaš tako zrelo kao Sunamka? Možeš li da slušaš svoju i svoju glavu, ne samo srce (Poslovice 2,10.11). Ponekad možda drugi vrše pritisak na tebe da počneš da se zabavljaš, iako nii spreman za to.  Sulamka je bila zrela što se tiče osećanja prema suprotnom polu. A to možeš i ti.