‘Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju’ (Otkrivenje 14,7).

Čitajući Bibliju mogli ste videti da ona sadrži načela koja mogu pomoći vama i vašoj porodici.  Bog želi da budemo srećni i zato treba da mu služimo celim srcem. Pri tome, on obećava da će nam dati sve što nam je potrebno (Matej 6,33). On želi da mu budemo prijatelji.  Treba da iskoristimo svaku priliku da negujemo to prijateljstvo.  To je najveća čast za čoveka (Matej 22,37.38).

1.Učvrstite prijateljstvo s Bogom

Šta Biblija kaže: ‘Biću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri’, kaže Gospod’ (2.Korinćanima 6,18).  Bog želi da budemo njeogvi prijatelji. U tome nam, između ostalog, može pomoći molitva.  Bog nas poziva da se ‘neprestano molimo’ (1.Solunjanima 5,17). On rado želi da čuje šta svako od nas misli i šta ga brine (Filipljanima 4,6). Kada se molimo zajedno s članovima porodice, oni će videti koliko nam je Bog stvaran.

Nije dovoljno samo obraćati se Bogu, već ga treb i slušati kada on govori.  To je moguće putem proučavanja njegove Reči (Psalam 1,1.2). Razmišljajmo o onome što smo naučili (Psalam 77,11.12) Boga slušamo i kada redovno prisustvujemo bogosluženjima (Psalam 122,1-4).

Još jedan važan način kako možemo učvrstiti prijateljstvo s Bogom jeste da govorimo drugima o njemu. Što više to činimo, to ćemo mu biti bliži (Matej 28,19.20).

Šta možete učiniti: Svakodnevno odvajajte vreme za čitanje Biblije i molitvu.  Neka u vašoj porodici duhovne aktivnosti budu važnije od zabave i relaksacije.

2. Uživajte u zajedičkom proučavanju Biblije

Šta Biblija kaže: ‘Približite se Bogu, i on će se približiti vama’ (Jakovljeva 4,8).  Zato je neophodno imati redovan program porodičnog proučavanja kog ćemo se držati (Postanak 18,19).  Međutim, to nije dovoljno.  Bog treba da bude deo našeg svakodnevnog života.  Zato pomozite članovima svoje porodice da imaju dobar odnos s Bogom, tako što ćete govoriti o njemu ‘kad sedite u svojoj kući i kad idete putem, kad ležete i kad ustajete’ (Ponovljeni zakoni 6,6.7). Ugledajte se na Isusa Navina koji je rekao: ‘ja i moj dom služićemo Gospodu’ (Isus Navin 24,15).

Šta možete učiniti: Osmislite redovan program pouke koji će odgovarati potrebama svakog člana porodice.

Kako da organizujete porodično proučavanje: Ne dozvolite ničemu da ometa vaše porodično proučavanje.  Unapred obavestie članove porodice šta će se proučavati, tako da se mogu pripremiti. Zamolite sve da budu prisutni. Pobrinite se da vlada opuštena atmosfera u kojoj će svi uživati.

Služenje Bogu donosi sreću.  Ne postoji ništa lepše od služenja Bogu. Njemu donosi radost kada mu zajedno sa svojom porodicom celim srcem služimo.  S druge strane, to produbljuje našu ljubav prema Bogu i želju da ga oponašamo (Marko 12,30; Efescima 5,1). Kada je Bog deo braka, veza između bračnih drugova je sve jača (Propovednik 4,12; Isaija 48,17). Ako i vi sa svojom porodicom služite Bogu, bićete zauvek srećni, znajuči da vas je ‘blagoslovio Gospod’ (Ponovljeni zakoni 12,7).

Razmislite… kada ste se poslednji put molili zajedno kao bračni par?  Šta bismo mogli proučavati u krugu porodice, što će ojačati našu veru u Gospoda?