SETI se da je Isus savršena slika nebeskog Oca (Jovan 14,9). Biblija nas podseća da Bog ‘nije daleko ni od koga od nas’ (Dela 17,27). Bog je uvek tu za svoje verne sluge i sve one koji iskreno žele da ga pronađu i da mu služe (Psalam 65,2).  Razmisli šta to znači – najvažnija i najmoćnija Osoba u svemiru ujedno je i najpristupačnija osoba u svemiru.  Isus voli ljude.  On je bio pristupačan u velikoj meri zahvaljujući i tome što je njegova ljubav prema ljudima bila veoma očigledna. Osmotrimo neke Isusove osobine na osnovu kojih se vidi da je voleo ljude.

Ljudi su osečali da je Isus bio zainteresovan za njih.   Takvo zanimanje za njih nije minulo ni kad je bio pod pritiskom. Isus je bio pristupačan kada su roditelji doveli svoju decu kod njega, iako je bio zauzet i opterećen teškim odgovornostima.  Ovo je divan primer za roditelje.  Odgajati decu u današnjem svetu pravi je izazov.  Pa ipak, važno je da su roditelji pristupačni za svoju decu. Ako si roditelj, onda ti najbolje znš da ima trenutaka kada si previše zauzet da bi svom detetu posvetio pažnju koja mu je potrebna. Pa ipak, možeš li mu obećati da ćeš čim budeš mogao odvojiti vremena za njega? Zahvaljujući tome što održiš reč, dete će naučiti da se strpljenje isplati. Takođe će videti da može da ti se obrati u vezi s bilo kojim problemom ili brigom koji ga tište.

Isus je ljudima pokazao da ne omalovažava njihove brige.  Na primer, razmisli o Isusovom prvom čudu. Bio je na jednoj svadbi u Kani, gradu u Galileji. Odjednom je iskrsnuo jedan nezgodan problem – nestalo je vina. Marija, Isusova majka, rekla je svom sinu šta se desilo. Šta je Isus učinio? Rekao je slugama da napune vodom šest velikih ćupova. Kada je tečnost iz ćupova odnesena domaćinu svadbe, gle, bilo je to odlično vino.  Da li je to bila neka podvala, neki trik? Ne, voda je zaista bila ‘pretvorena u vino’ (Jovan 2,1-11).  pretvaranje jedne materije u drugu je davnašnji ljudski san. Vekovaima su alhemičari pokušavali da olovo pretvore u zlato.  Nikada nisu uspeli u tome, iako su olovo i zlato veoma slični elementi. Hemičari znaju da se olovo i zlato nalaze blizu jedan drugog u periodnom sistemu elemenata. Atom olova u svom jezgru ima samo tri protona više nego zlato. Fizičari savremenog doba su uspeli da male količine olova pretvore u zlato, ali je za taj proces potrebno veoma mnogo energije, što se ne isplati. A kako je s vodom i vinom? Voda je po hemijskom sastavu jedinjenje dva osnovna elementa. S druge strane, vino je sačinjeno od skoro hiljadu sastojaka, od kojih su mnogi složena jedinjenja. Zašto bi Isus učinio tako veliko čudo samo da bi rešio tako nebitan problem kao što je nedostatak vina na svadbi?

Taj problem nije bio sitnica za mladu i mladoženju. Na drevnom Bliskom istoku, pokazivanje gostoljubivosti bilo je od veliek važnosti. Nedostatak vina na svadbi naneo bi veliku sramotu mladi i mladoženji i u izvesnoj meri pokvario njihovo venčanje i lepe uspomene. To je za njih predstavljalo veliki problem i Isus je to uvažio. zato je i učinio nešto povodom toga. Uviđaš li zašto su mu ljudi rado prilazili sa svojim brigama?

I iz ovoga roditelji mogu izvući važnu pouku. Šta ako ti tvoje dete priđe, opterećeno nekim problemom? Mogao bi doći u iskušenje da njegov problem odbaciš kao da je u pitanju sitnica. Možda bi se čak i nasmejao tome. U poređenju s tvojim problemima, detetov problem zaist može izgledati beznačajno. Ali ne zabroavi da to niej mali problem u očima tvog deteta. Ako je to važno tvom voljenom deteu, zar ne bi trebalo i tebi da bude? Ako tvoje dete vidi da si zainteresovan za njegove brige, ono će te smatrati pristupačnim roditeljem.

Isus je bio ponizan i blag (Matej 11,29).  Blagost je predivna osobina, snažan dokaz poniznosti u srcu neke osobe. Ona je jedan od plodova Svetoga Duha i povezana je s Božjom mudrošću (Galatima 5,22.23; Jakov 3,13). Čak i kada je bio izložen najgoroj provokaciji, Isus je ostao pribrn. Njegova blagost ni u kom slučaju nije bila slabost. Iza blagosti krije se čelična snaga. Zaista, često je potrebna snaga da bismo obuzdali svoju narav i bili blagi. Ali uz Božiju pomoć i podršku, možemo se ugledati na Isusa u pokazivanju blagosti što će nam pomoći da budemo pristupačniji za druge.

Isus je bio razuman.  Kada je bio u Tiru, prišla mu je jedna žena čija je čerka bila ‘demonizirana i koja je mnogo patila’.  Isus joj je na tri načina pokazao da ne namerava da ispuni njenu molbu. Prvo je samo čutao, zatim joj je naveo razlog zašto ne bi trebalo da udovolji njenoj molbi i kao treće, ispričao joj je poređenje koje joj je još direktnije pokazalo zašto ne bi trebalo da joj pomogne. Međutim, da li je on to uradio na hladan i grub način? Da li joj je pokazao da se izlaže opasnosti time što se usuđuje da protivreči tako velikom čoveku?  Ne, žena se očigledno osećala sigurno pred njim. Ne samo što je tražila pomoć, već je bila i veoma uporna uprkos njegovom odbijanju da joj pomogne. Isus je video izuzetnu veru zbog koje je bila tako uporna i izlečio je njenu ćerku (Matej 15,22-28).  Sigurno su Isusova razumnost, njegova spremnost da sluša i da popusti kad je to na mestu bili nešto zbog čega u mu ljudi rado prilazili.

Zato, zapitaj se, kako možeš pokazati da slediš Isusa?

  • Zašto postavljanje pitanja i pažljivo slušanje odgovora može ljude navesti da nam rado prilaze ? (Matej 16,13-17)
  • Kako je Isus pokazao da je pristupačan čak i kada je bila narušena njegova privatnost i kako se možemo ugledati na njega? (marko 6,31-34)
  • Kako je Isus gledao na one koji nisu vernici i kako će nas oponašanje njegovog uravnoteženog stava učiniti pristupačnima? (Luka 5,29-32)
  • Na koji će nam način oponašanje Isusovog pozitivnog gledišta o ljudima pomoći da budemo još pristupačniji? (Jovan 1,47)

SVI MI ŽELIMO DA BUDEMO PRISTUPAČNI KAO ŠTO JE TO ISUS BIO.