Molitva: Bože, koji si u ovo vreme podučio srca Svoga vernoga naroda poslavši im svetlo Tvoga Svetoga Duha, podari nama istoga Duha da ispravno prosuđujemo u svim stvarima i da se uvek radujemo u Njegovoj svetoj utesi; po zaslugama našega Spasitelja Isusa Hrista, koji živi i caruje sa Tobom u jedinstvu Svetoga Duha, jedan Bog u vekove vekova. Amin.

Poslanica: Dela 10,34-48.

Evanđelje: Jovan 3,16-21.