MATEJ 9:9-13

Odlazeći odande, Isus vide čoveka koji se zvao Matej kako sedi na carinarnici, pa mu reče: »Pođi za mnom.«

I ovaj ustade i pođe za njim.

Dok je Isus obedovao u kući, dođoše mnogi carinici i grešnici, pa su obedovali s njim i s njegovim učenicima.

Kada su fariseji to videli, upitaše Isusove učenike: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«

A Isus je to čuo, pa reče: »Nije zdravima potreban lekar, već bolesnima. Nego, idite i naučite šta znači: ‚Milosrđe hoću, a ne žrtve.’ Jer, ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike.«

http://www.youtube.com/watch?v=TzOrSfvbS90&feature=share&list=UUUPkot1rbe12MTxf09xFX2w