Zašto je važan odgovor? Kada imaš svoje ‘j a’ i čvrsto stojiš iza svojih uverenja, moći ćeš da donosiš mudre odluke kada si pod pritiskom.   Da bi mudro postupio u određenim situacijama, potreban ti je identitet.  Identitet je unutrašnji osećaj koji ti pokazuje ko si i koji ti pomaže da braniš svoje vrednosti.  Ako znaš ko si, ti ćeš upravljati svojim životom, a ne neko drugi (1.Korinćanima 9,26.27).

Kako možeš izgraditi takav identitet?  Za početak odgovori na naredna pitanja.

1.Koje su moje dobre strane?

Ako si svestan svojih vrlina i sposobnosti, imaćeš više samopouzdanja.

Apostol Pavle je napisao: ‘Ako sam i nevešt u govoru, nisam u znanju’ (2.Korinćanima 11,6).  Pošto je Pavle dobro poznavao nadahnute spise, bio je čvrst u svom stavu i kad su mu se drugi suprotstavljali.  On nije dozvolio da ga njihov negativan stav poljulja (2.Korinćanima 10,10; 11,5).

Razmisli o sebi.  Napiši za šta si talentovan i šta znaš dobro da radiš.  Sada napiši neku svoju dobru karakternu crtu. (Primera radi, da li si brižan? velikodušan? pouzdan? tačan?)

2.Koje su moje loše strane?

Bićeš kao što će jedan lanac biti jak onoliko koliko i njegova najslabija karitak, tako ćeš i ti biti jak onoliko uspeš da kontrolišeš svoje slabe strane.  Ako to ne uspeš, tvoja ličnost se može brzo pokvariti.

Pavle je bio svestan svojih loših strana. O tome je napisao: ‘Po svom unutrašnjem čoveku zaista uživam u Božjem zakonu, ali u svojim udovima vidim drugi zakon koji ratuje protiv zakona mog uma i zarobljava me zakonom greha.’ (Rimljanima 7,22.23)

Razmisli o sebi. Šta kod sebe treba da držiš pod kontrolom?

3.Koji su moji ciljevi?

Da li bi ušao u taksi i rekako taksisti da te vozi ukrug istim ulicama sve dok mu ne nestane goriva?  To bi bilo besmisleno i skupo.  Šta učimo iz ovog primera? Ciljevi ti pomažu da se u životu ne vrtiš ukrug.  Znaš kuda ideš i kako da do tamo dođeš.

Pavle je napisao: ‘Ne trčim besciljno’ (1.Korinćanima 9,26). Nije dozvolio da život prolazi pored njega, već je postavljao ciljeve i živeo u skladu s njima (Filipljanima 3,12-14).

Razmisli o sebi.  Napiši tri cilja koja bi želeo da ostvariš u roku od godinu dana.

4.Koji su moji stavovi?

Ako nemaš izgrašene stavove, bićeš čak ovakav, čas onakav.  Poput kameleona, menjaćeš svoje ‘boje’ da bi se uklopio u društvo, što je znak da nemaš svoje ‘ja’.  Kada postupaš u skladu sa svojim stavovima, ostaješ veran sebi – bez obzira na to šta drugi rade.

Dok je još najverovatnije bio tinejdžer, prorok Danilo je ‘u svom srcu odlučio’ da će slušati Božje zakone, iako je bio odvojen od svoje porodice (Danilo 1,8). Tako je ostao veran sebi. U životu se čvrsto držao svojih stavova.

Razmisli o sebi.  Koji su tvoji stavoti? Na primer: Da li veruješ u Boga i zašto?  Šta tebe uverava da Bog postoji?  Da li veruješ da je za tvoje dobro da poštuješ Božja moralna merila i zašto?  Na kraju, kakav bi više voleo da budeš – kao list koji leti kako vetar dune ili drvo koje odoleva i snažnim olujama?  Ojačaj svoj identite i bićeš čvrst poput drveta.  Tada ćeš imati svoje ‘ja’.

Pogledaj koja si tri cilja naveo pod 3.pitanjem.  Sada za svaki cilj napiši jedan korak koji možeš preduzeti već ovog meseca.

KADA IMAŠ IZGRAĐEN IDENTITET, TI SI POPUT DRVETA KOJE IMA JAKO KORENjE I ZATO ODOLEVA SNAŽNIM OLUJAMA.  VREME JE ZA AKCIJU!