GOSPOD Isus daje posebna otkrivenja o sebi svom narodu.  Čak iako Pismo to nije izjavilo, postoji mnogo Božije dece koja bi mogla svedočiti istinu o Njemu iz vlastitog iskustva.  Ona su doživela manifestaciju svog Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista na posebna način, takav kakav ne mogu proizvesti samo čitanje ili slušanje.  U biografijama poznatih svetih, pronaći ćete mnoge zabeležene primere u kojima je Isus, na veoma posebne načine govorio njihovim dušama, a da otkrije čudesnost svoje ličnosti; na takavn način da su se njihove duše natapale srećom da su mislili za sebe da su na nebesima a da nisu bili tamo, već samo blizu, na pragu – jer kada se Isus pokazuje svom narodu, to je nebo na zemlji, to je raj u začetku, početak slave. Posebna objavljivanja Hrista vrše sveti uticaj na srce vernika.  jedan od rezultata toga će biti poniznost.  Ako čovek kaže: ‘Imao sam ovakve ili onakve duhovne komunikacije, ja sam veliki čovek’,  on nikada nije imao nikakvu zajednicu sa Isusom; jer ‘Uzvišen je Gospod ali gleda poniženog, a bahatog nadaleko prepoznaje’. On ne treba da im se približi da bi ih prepoznao, i nikada im neće učiniti posete ljubavi. Još jedan rezultat će biti radost; jer u Božijem prisustvu ima užitaka zauvek.  Svetost će zasigurno pratiti ova dva.  Čovek koji nema svetosti, nikda nije imao tu manifestaciju.  Neki ljudi ispovedaju mnogo; ali mi ne smemo verovati nikome osim ako vidimo da njegova dela odgovaraju onome što on govori. ‘Ne varajte se, Bog se ne da ismevati.’ On neće darovati svoje milosti opakima: jer kao što neće odbaciti savršenog čoveka, tako neće pogledati na onoga koji čini zlo.  Tako da ovde vidimo tri rezultata blizine Isusove – poniznost, radost i svetost.  Neka vam ih Gospod podari.