http://youtu.be/4Xi4CxENCbg 

Nismo deca. Odrasli smo. Međutim, da li je i naša vera odrasla? Da, Bog jeste ljubav, Isus te voli ali vera nije nešto sentimentalno i Isus nije uvek sladak i nežan. Postoje dani kada se molimo a nema odgovora. Dolazimo pred Boga i nudimo sve što jesmo i sve što imamo. Izgovaramo reči, pokazujemo svoja osećanja, činimo poznatim naše potrebe a ništa se ne dešava. Čekamo. Slušamo. Bog ćuti. Kao da govorimo zidovima svoje sobe. Šta činimo kada se to dogodi? Gde idemo? Da li odustajemo? Da li smo ljuti? Da li napuštamo Crkvu?

Poslušajmo ovu propoved, i živimo njenu poruku.

www.anglican.rs